0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Awaria kasy fiskalnej a sprzedaż przez internet

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sprzedaż opartą głównie na handlu przez internet, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wczoraj na zakończenie dnia uległa awarii kasa fiskalna, którą posiadam w miejscu wykonywania działalności. Czy do czasu usunięcia usterki mogę wystawiać faktury wystawione na osoby prywatne zamiast paragonów fiskalnych?

Jędrzej, Zielona Góra

 

W przypadku gdy awarii uległa kasarejestrująca sprzedaż na rzecz osób fizycznych, a jednocześnie nie posiada Pan kasy rezerwowej, konieczne będzie zaprzestanie prowadzenia sprzedaży do momentu naprawy urządzenia. Wynika to bezpośrednio z ustawy o podatku od towarów i usług - art. 111 ust. 3: "Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży."

Jednak fakturę dokumentującą sprzedaż na rzecz osób fizycznych przez Internet można wystawić bez dodatkowego ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej, jeżeli:

  • zapłata za towar następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

  • z prowadzonych ewidencji i posiadanych dowodów wynika jednoznacznie, jakiej transakcji dotyczyła zapłata oraz na czyją rzecz została dokonana.

Po spełnieniu powyższych obowiązków może Pan wystawić fakturę bez ujmowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jednak ewentualna sprzedaż stacjonarna powinna zostać zawieszona do momentu naprawy urządzenia rejestrującego - zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów