0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zbiorcze księgowanie faktur sprzedaży w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wystawiam sporo faktur sprzedaży w miesiącu. Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość zaksięgowania przychodu w KPiR zbiorczo, np. na zakończenie miesiąca , tak aby nie trzeba było wprowadzać każdej faktury sprzedaży z osobna?

Tomasz, Poznań

 

Jeśli chodzi o faktury sprzedaży, to co do zasady podstawowym obowiązkiem podatnika jest ujmowanie ich w księdze przychodów i rozchodów oddzielnie, jako dokumentów oddających rzeczywiste transakcje. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 r. wskazuje, że podatnik wystawiający dziennie wiele faktur ma możliwość ujęcia ich w KPiR zbiorczo na zakończenie dnia. W tym celu jest on zobowiązany do prowadzenia dziennego zestawienia faktur. Powinny się w nim znaleźć przynajmniej takie dane jak:

  • data,

  • numer kolejny zestawienia,

  • numery od-do faktur objętych zestawieniem,

  • suma zbiorcza faktur,

  • podpis podatnika lub innej osoby, która sporządziła zestawienie.

Zatem, rzeczywiście istnieje możliwość księgowania przychodu zbiorczo, nie na podstawie poszczególnych faktur. Natomiast w takiej sytuacji konieczne jest prowadzenie specjalnej ewidencji poza KPiR oraz podsumowanie przychodu na zakończenie każdego dnia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów