0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kradzież nazwy firmy- czy to się zdarza?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładając firmę, myślisz nie tylko o profilu swojej działalności, ale również o nazwie i logo, jakimi będziesz się posługiwał. To bardzo ważne, ponieważ marketing firmy jest równie istotny co sama jakość oferowanych produktów czy usług. Dobry pomysł łatwo sprzedać, zdobywa się nowych klientów, popularność, zyskuje się pozycję rynkową. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ktoś przerywa twoją dobrą passę wezwaniem do zaprzestania naruszania znaku towarowego, a w nim zawarta jest informacja o tym, że adresat pisma narusza prawa innej firmy do nazwy lub logo. Kradzież nazwy firmy zdarza się wśród konkurencji.

Dlaczego kradzież nazwy firmy zdarza się wśród konkurencji?

Kradzież kojarzy nam się głównie z zaborem rzeczy materialnych. Coraz częściej jednak celem złodziei są nie tylko przedmioty. Na wartości zyskują również dobra niematerialne, jakimi są własność intelektualna, własność przemysłowa czy chociażby znaki towarowe. Rzeczy wytworzone wydawałoby się z niczego są o tyle bardziej wartościowe, że tworzone są z pomysłu, pracy i rzetelności. Wymyślenie nazwy czy logo kosztuje cię tylko czas i wysiłek włożony w wymyślenie tego, co chcesz przedstawić i co będzie sygnowało Twoją firmę. Ale już późniejszy marketing to lata pracy i pieniędzy. Dlaczego ktoś miałby ci to odebrać? Najczęstszym powodem kradzieży jest nieuczciwość, łatwy zysk czy złośliwość. Statystycznie sprawcami przestępstwa kradzieży nazwy (czy wizerunku) firmy są byli wspólnicy, współpracownicy czy konkurencja. Podejmują się takich działań, ponieważ mało który początkujący przedsiębiorca myśli o zabezpieczeniu prawnym swoich dóbr.

Jedynym sposobem, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, jest rejestracja swojego znaku towarowego w urzędzie patentowym.  

Rejestracja w urzędzie patentowym a kradzież nazwy firmy lub znaku towarowego

Marka, pod którą działa firma to inaczej znak towarowy. Nie ma generalnego obowiązku rejestracji nazwy w urzędzie. Dlatego przy procedurze rejestracyjnej w urzędzie patentowym działa zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

Ważne!

Według prawa własności przemysłowej “poprzez uzyskanie prawa własności przemysłowej uzyskuje się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy”.

 

Ochrona, o jaką można wnioskować, jest ograniczona terytorialnie i może to być ochrona nazwy na obszarze Polski lub Unii Europejskiej, w zależności od tego do jakiego urzędu został zgłoszony wniosek.

Formalnie osoba, która pierwsza rejestruje znak towarowy, staje się jego właścicielem i może zakazać używania tej nazwy innym podmiotom, które działają w tej samej branży. W ten sposób dokonuje się kradzieży nazwy firmy.

Po dokonaniu rejestracji nieuczciwy nabywca podejmuje działania. W pierwszej kolejności wysyła Wezwanie do zmiany nazwy, a jeżeli nie zastosujemy się do jego wezwania, kieruje sprawę do sądu, ponieważ to podmiot niezarejestrowany działa bezprawnie i wbrew woli prawnego właściciela.

Zostałeś wezwany do zmiany nazwy a jesteś jej właścicielem-czy to kradzież nazwy firmy?

Po wezwaniu do zmiany nazwy, mimo że jesteśmy jej właścicielami, jest kilka alternatywnych rozwiązań. Przedsiębiorca, którego nazwę zarejestrował ktoś inny, może:

  • zaprzestać używania nazwy swojej firmy, ponieważ formalnie to nie on dysponuje prawem do wykorzystania danej nazwy,
  • próbować porozumieć się z “prawnym” właścicielem,
  • udowodnić, że osoba, która zarejestrowała nazwę firmy, działa nieuczciwie i jej celem jest uzyskanie korzyści majątkowej,
  • używać swojej nazwy dalej i liczyć się z koniecznością zapłaty odszkodowania.

Organ ewidencyjny dokonuje rejestracji podmiotu gospodarczego zgodnie ze zgłoszeniem. Nie ma on bowiem kompetencji do sprawdzania zgłaszanych mu informacji, w tym w zakresie nazwy czy ewentualnej nieuczciwej konkurencji. Dlatego nawet w sytuacji, gdy działanie osoby rejestrującej było umotywowane tylko chęcią nieuczciwego zysku, to niestety podmiot zainteresowany musi to udowodnić.

Uwaga!

W krajach zachodnich często spotyka się tak zwanych “Trademark trolls”.  

Osoby, które powszechnie nazywamy trollami, działają na niekorzyść przedsiębiorców niepilnujących swojej własności. Działają na zasadzie wyszukiwania firm, które nie chronią swoich znaków towarowych i rejestrowania ich przez osoby do tego nieuprawnione. Takie firmy zajmują się rejestracją znaków towarowych w urzędzie patentowym, a następnie wzywaniem firm, którym je skradziono, do uiszczenia odpowiednich opłat za odzyskanie nazwy lub możliwość ich wykorzystywania.

Jak się chronić przed kradzieżą nazwy firmy?

To proste! Nazwa firmy jest niezwykle ważna przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Odpowiedni jej dobór ma m.in. wpływ na to, że sprzedawane towary lub świadczone usługi stają się bardziej rozpoznawalne przez klientów. Jak wiadomo, jest ona czynnikiem indywidualizującym każdego przedsiębiorcę. Dlatego nie warto oszczędzać na rejestracji znaku, jakim jest nazwa twojej firmy i odpowiednio się zabezpieczyć poprzez zgłoszenie jej i objęcie odpowiednią ochroną prawną. Pozwoli to na zaoszczędzenie stresu i strat finansowych, jakie mogą przynieść nieuczciwe działania innych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów