PIT-11 od komornika wykazany w zeznaniu rocznym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym już złożyć zeznanie roczne, jednak mam problem z ujęciem deklaracji PIT-11 od komornika z tytułu odzyskanego wynagrodzenia ze stosunku pracy. W jakich pozycjach wprowadzić taki przychód w deklaracji PIT-36?

Magdalena, Lubin

PIT-11 od komornika z tytułu zaległego wynagrodzenia ze stosunku pracy należy wykazać w części D.1 zeznania PIT-36 w wierszu “należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy” jeżeli komornik pobrał od tego przychodu zaliczkę na podatek dochodowy.

W przypadku, gdy w PIT-11 od komornika nie wykazano zaliczki na podatek dochodowy, wówczas podatnik powinien wykazać w zeznaniu rocznym taki przychód łącznie z pozostałymi przychodami w wierszu “inne źródła, niewykazane w wierszach od 1 do 8” oraz od łącznej kwoty obliczyć podatek zgodnie ze skalą podatkową określoną w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Termin na rozliczenie zeznania rocznego mija 30 kwietnia roku bieżącego za dochody uzyskane w roku poprzednim.

W przypadku wynagrodzenia pobieranego przez komornika z tytułu umowy o pracę to komornik staje się płatnikiem i rozlicza się z fiskusem. Jeżeli wynagrodzenie dotyczyłoby umowy cywilnoprawnej to na zleceniobiorcy ciąży obowiązek rozliczenia z fiskusem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów