0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Program afiliacyjny a przychód w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się z US co miesiąc. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Przystąpiłam do programu afiliacyjnego, w którym naliczane są prowizje. Partner wypłaca prowizje na konto dopiero po długich weryfikacjach, np. przelew za działania z marca otrzymamy dopiero pod koniec sierpnia. Do sierpnia nie mam więc pewności, czy weryfikacja się powiodła i ile tak naprawdę zarobiłam. Czy wykazuję przychód w KPiR oraz rejestrze VAT w sierpniu i wtedy fakturuję przychód za program afiliacyjny?

Adrianna, Sopot

 

Jak wskazuje art. 106i ust. 1 ustawy o VAT:  Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na art. 14 ust. 1c ustawy o PIT:

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, że co do zasady jeżeli usługa została wykonana w marcu, wówczas przychód w KPiR powinien zostać wykazany w marcu. Podatek dochodowy oraz VAT od tej transakcji również wykazuje Pani w marcu. Fakturę za program afiliacyjny wystawia Pani najpóźniej do 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Gdy w ostatecznym rozliczeniu kwota uzyskana przez Panią będzie inna, wówczas należy wystawić fakturę korygującą przychód w KPiR. Co ważne, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulegnie zmniejszeniu, koniecznym będzie dysponowanie potwierdzeniem odbioru korekty przez nabywcę (np. w formie podpisu, maila itp.).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów