0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ślub, a aktualizacja danych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ślub, elegancka uroczystość, a później miesiąc miodowy… Otóż nie do końca. Konieczna może być bowiem wizyta w urzędzie skarbowym. Aktualizacja danych osobowych przedsiębiorcy podlega zgłoszeniu w US i to w określonym ustawowo terminie. Co ważne, obowiązek zgłoszenia zmian, wbrew oczekiwaniom, nie dotyczy wyłączenie kobiet.

Zawarcie związku małżeńskiego może oznaczać zmianę nazwiska, czy też miejsca zamieszkania, a takie dane interesują m.in. urząd skarbowy. Niezgłoszenie aktualizacji danych osobowych dla niektórych podatników może oznaczać nawet otrzymanie mandatu skarbowego. Konieczność szybkiego zgłoszenia zmian dotyczących danych osobowych podatnika obejmuje przede wszystkim przedsiębiorców, ale prędzej czy później także i osoby nieprowadzące działalności będą zobowiązane do poinformowania o zmianach.

Aktualizacja danych w US u osób nieprowadzących działalności

Osoby podlegające pod rejestr PESEL, które nie prowadzą działalności, nie są czynnymi podatnikami VAT i płatnikami ZUS, nie maja obowiązku natychmiastowej aktualizacji danych, czyli nazwiska czy adresu zamieszkania w urzędzie skarbowym. Zmiana nazwiska jest bowiem automatycznie odnotowana w rejestrze PESEL, a urzędy mają bieżący wgląd do zmienionych danych. Nie ma więc potrzeby osobistego zgłaszania zmiany nazwiska. Jeżeli natomiast chodzi o zamianę miejsca zamieszkania, o niej urząd można poinformować podczas składania zeznań rocznych PIT.

Oczywiście podatnicy nie muszą czekać na koniec roku. Jeżeli chcą dokonać zmian wcześniej, muszą wypełnić formularz ZAP-3. W ten sposób mogą zgłosić zmianę miejsca zamieszkania, ale także numeru rachunku bankowego.

Prowadzący działalność muszą się spieszyć

Osoby prowadzące działalność nie mają wyboru - muszą dokonać aktualizacji miejsca zamieszkania w terminie 7 dni od momentu zaistnienia tej zmiany. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, czynnych podatników VAT, jak i płatników składek ZUS. Obecnie aktualizację danych zgłasza się na jednym formularzu CEIDG-1, gdzie wystarczy zaznaczyć jedynie wybrane pola dotyczące dziedziny aktualizacji i uzupełnić podając nowe dane. Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG nie muszą oddzielnie aktualizować danych w każdej z instytucji. Informacje wprowadzone na podstawie wysłanego do centralnej ewidencji wniosku przekazywane są automatycznie do urzędów skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych, a także do głównego urzędu statystycznego.

Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania może wpłynąć na zmianę właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. To jeden z powodów, dla których należy w ciągu tygodnia zaktualizować dane.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Czynni podatnicy VAT niepodlegający zapisowi w CEIDG oraz płatnicy podatków i składek ZUS niepodlegający centralnej ewidencji, również obowiązkowo zgłaszają zmianę wypełniając wniosek NIP-7.

Aktualizacja danych - brak może oznaczać karę

Niewywiązanie się z obowiązku aktualizacji danych, na przykład po zawarciu związku małżeńskiego, może okazać się kosztowne. Urzędy skarbowe za popełnienie przytoczonego czynu mogą na podatnika nałożyć bowiem mandat skarbowy. Przedsiębiorca może również zostać wezwany przez przedstawicieli do dokonania aktualizacji danych pod groźbą wykreślenia firmy z rejestru przedsiębiorców. Warto więc wyjść naprzeciw oczekiwaniom fiskusa i wywiązać się z obowiązków w ustawowym terminie, czyli 7 dni od dnia zaistnienia zmiany w danych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów