0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka VAT 23% do 2016 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stawka VAT 23% stale od 2011 roku

Od 1 stycznia 2011 podstawowa stawka VAT wynosząca 22% została podwyższona o 1 punkt procentowy - do 23% i zgodnie z przewidywaniami miała obowiązywać przez okres 3 lat, a zatem do końca 2013 roku. Po tym okresie stawka VAT miał wrócić do poprzedniego, niższego poziomu.

Jednak stawka podstawowa VAT do końca  2016 roku

W chwili obecnej już wiadomo, że podatek VAT pozostanie na poziomie 23% do końca 2016 roku, o czym poinformowało Ministerstwo Finansów w opublikowanym projekcie ustawy. Utrzymanie podwyższonej stawki VAT przez kolejne 3 lata spowodowane jest koniecznością zwiększenia tegorocznego deficytu budżetowego w związku z brakiem realnej poprawy sytuacji finansowej państwa. Jednocześnie nowelizacja ma zlikwidować zapis warunkujący podwyżkę stawki VAT w przypadku przekroczenia II progu ostrożnościowego - 55% relacji długu publicznego w stosunku do PKB.

O obniżce stawki VAT w 2016 można zapomnieć

Nie ma zatem szans na powrócenie do niższej stawki VAT od 2016 roku, jednakże nie ma również zagrożenia wzrostu obciążeń podatkowych, a nowelizacja ma wykluczyć możliwość podwyżki w najbliższym czasie. Ponieważ stawki VAT zgodnie z projektem ustawy, która jak najszybciej ma wejść w życie, pozostają na niezmienionym poziomie, nie wpłyną one więc w żadne sposób na rynek czy też dochody gospodarstw domowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów