0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi budowlane - prawidłowe ujęcie wydatków w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Usługi budowlane - ewidencja w KPiR

Podatnicy wykonujący usługi budowlane bardzo często mają problem z właściwym zewidencjonowaniem w księdze przychodów i rozchodów kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Pojawiają się wątpliwości, które koszty powinny zostać ujęte w kolumnie 10, a które w 13.

W niniejszym artykule spróbuję objaśnić, w jaki sposób wykazywać wydatki w celu świadczenia usług remontowo-budowlanych w KPiR.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług remontowo-budowlanych. W ramach wykonywanych czynności kupuje glazurę, farby, pędzle, tarcze, wiertła.

Pytanie:

W jaki sposób wprowadzić do księgi kosztów i przychodów poniesione koszty?

Odpowiedź:

Koszty zakupu glazury, gipsu, kleju czy farby należy wykazać w kolumnie 10 KPiR “Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu”. Natomiast wszelkiego rodzaju narzędzia niezbędne do wykonania usług remontowo-budowlanych powinny zostać zaewidencjonowane w kolumnie 13 KPiR “Pozostałe wydatki”, czyli pędzle, tarcze, wiertła. 

Materiały i towary w usługach budowlanych

Zakup pędzli, wierteł, tarczy, szpachli, itp. z całą pewnością stanowi dla podatnika koszty uzyskania przychodu. Przedmioty te służą wykonaniu świadczonych usług budowlanych, bez nich ich realizacja nie byłaby możliwa. Powinny zostać wykazane w kolumnie 13 KPiR, która służy do ewidencji pozostałych wydatków. Wymienione przedmioty stanowią u podatnika drobne wyposażenie.

Natomiast by zrozumieć dlaczego zakup glazury, farby i kleju należy wykazać w kolumnie 10 KPiR, należy objaśnić, czym są materiały i towary handlowe.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dokładnie reguluje te pojęcia (§ 3 ust. 1) :

“Materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi”.

Natomiast:

“Towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.”

Zakupiona glazura, farby czy lakiery nie stanowią u podatnika towarów handlowych, ponieważ nie będą one przez niego sprzedawane, ale z pewnością są materiałami podstawowymi, bo służą realizacji świadczonych przez niego usług budowlanych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów