0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup sprzętu przed rozpoczęciem działalności a odliczenie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ponad pół roku przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zakupiłem serwer NAS wraz z dwoma dyskami, za łączną kwotę około 2500 zł. W związku z faktem, iż sprzęt ten wykorzystuję na co dzień w ramach prowadzonej przez siebie działalności, chciałbym włączyć go do majątku firmy. Powstaje pytanie, czy mam możliwość odliczenia VAT oraz zakwalifikowania tego sprzętu w koszty działalności? Działalność zarejestrowałem 16 stycznia bieżącego roku, jestem czynnym podatnikiem VAT i rozliczam się kwartalnie. Natomiast wypomniany sprzęt do tej pory nie pojawił się w żadnym z możliwych dokumentów związanych z moją działalnością.

Krzysztof, Wrocław

 

W związku z tym, iż dokonał Pan wyboru kwartalnej metody rozliczania podatku VAT, w takiej sytuacji odliczenia “wstecz” naliczonego podatku VAT zwiększają się z dwóch miesięcy do dwóch okresów, czyli - w praktyce - 6 miesięcy.

Jeśli złożył Pan już pierwszą deklarację VAT, to w celu odliczenia VAT od wspomnianych faktur będzie Pan musiał dokonać jej korekty. Na fakturze zakupu co do zasady powinien znajdować się NIP Pańskiej działalności.

Jeżeli nie posiada Pan żadnego dokumentu zakupu, a wspomniany sprzęt został zakupiony na długo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w związku z czym obecnie stanowi Pański prywatny majątek), także można go wprowadzić do działalności gospodarczej. Warunkiem jest wykorzystywanie go do celów jej prowadzenia oraz fakt, że składnik ten:

  • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
  • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do eksploatacji,
  • będzie wykorzystywany przez okres dłuższy niż jeden rok,
  • będzie użytkowany przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy bądź leasingu.

Podstawowym dokumentem wyceny jest dowód zakupu danego środka trwałego. Jeśli podatnik nie posiada takiego dokumentu, wówczas jego wartość ustalić należy w oparciu o ceny rynkowe.

W sytuacji gdy wartość środka trwałego nie przekracza kwoty 3500 PLN można zastosować jednorazową amortyzację, gdzie 100% wartości od razu jest ujmowane w kosztach działalności. Odpis amortyzacyjny jest księgowany w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania w kol. 13 KPiR- pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów