0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura w walucie obcej a właściwy kurs walut

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firma zagraniczna, z którą rozliczam się w walucie euro poprosiła mnie, abym wystawiła fakturę na wartość według kursu z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczyła świadczona usługa. Czy jest to poprawne?

Anna, Wejherowo

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wartości wykazywane w walutach obcych należy przeliczać według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury - jeżeli wystawiono ją wcześniej.

Według art. 31a ustawy o VAT: "W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego." Jednak, gdy: "podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury."

Jeżeli wystawia Pani fakturę w bieżącym okresie, za sprzedaż dokonaną w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca, wówczas należy zastosować do przeliczenia kurs walut z dnia roboczego poprzedzającego dzień sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów