0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura za prowizję Uber a import usług

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczę usługi transportowe przy wykorzystaniu aplikacji Uber. Za każdy przejazd Uber pobiera 25% prowizji, co następnie fakturuje. Na fakturze znajduje się kwota prowizji z adnotacją: PTU Odwrotne obciążenie. Faktura wystawiana jest przez holenderski oddział Uber podsiadający VAT UE. Jak powinna zostać zewidencjonowana faktura za prowizję Uber?

Antoni, Duszniki Zdrój

 

Dokonując tego typu transakcji, powinien być Pan zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Rejestracji dokonuje się na druku VAT-R, gdzie szczególną uwagę należy zwrócić na część C3 druku.

Faktura za prowizję Uber będzie stanowiła import usług z terytorium UE regulowany art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią miejscem świadczenia usług, i tym samym miejscem ich opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Przepis ten obliguje Pana jako podatnika do opodatkowania tej transakcji polską stawką podatku VAT (z reguły 23% VAT).

VAT naliczony przez Pana należy wykazać w rejestrze sprzedaży VAT. Jeżeli wydatek służy działalności opodatkowanej i przysługuje Panu prawo do odliczenia VAT, należy go również wykazać w rejestrze zakupu VAT.

Kwotę z faktury za prowizję Uber należy ująć również w KPIR. W tym przypadku odpowiednią będzie kol. 13 księgi - pozostałe wydatki.

Proszę pamiętać, że w przypadku gdy w danym okresie jedyną transakcją wewnątrzwspólnotową dokonaną przez Pana będzie import usług, wówczas za dany okres nie składa Pan informacji podsumowującej VAT UE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów