0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w ZUS, czyli plan na zdobywanie danych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany w ZUS zostały opisane w planie transformacji organizacyjnej i cyfrowej na lata 2021–2025. Plan ten wymaga, aby ZUS uzyskał większe kompetencje i możliwość żądania praktycznie nieograniczonych danych. Ma to na celu wygodniejsze i dokładniejsze sprawdzanie, czy osobie przebywającej na zasiłku na pewno się on należy.

Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2021–2025

Strategia zmiany w ZUS na lata 2021–2025 zakłada rozwój tej instytucji w kilku aspektach:

  • nowoczesnego e-urzędu;
  • automatyzacji i doskonalenia procesów oraz nowoczesnej architektury IT;
  • elektronizacji procesów, komunikacji i dokumentacji;
  • wymiany i integracji danych w ramach e-administracji.

Wszystkie te działania mają na celu usprawnić, uprościć i poprawić funkcjonowanie ZUS. Jednak wielu ekspertów podkreśla, że głównym celem tych zmian jest inwigilacja płatników i świadczeniobiorców

Zmiany w ZUS, czyli gromadzenie danych

Zmiany w ZUS mają polegać na powstaniu Centralnego Rejestru Klientów Zakładu, którego głównym celem ma być dostęp do pełnej informacji o sprawie w jednym miejscu dla pracownika ZUS oraz klienta oraz  interesariuszy wewnątrz i na zewnątrz ZUS, czyli innych instytucji.  

Z rejestrem jest powiązany program, który zakłada elektronizację danych i dokumentacji w przypadku kontaktu z klientem oraz wewnętrznego obiegu dokumentacji. Obecnie ZUS współpracuje z wieloma instytucjami (komornicy, ministerstwa, urzędy, Straż Graniczna, banki, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia), jednak brakuje przepisów, które pozwalałyby mu na pozyskiwanie danych od innych instytucji. Stąd propozycja elektronizacji danych, w tym wymiana danych klienta między instytucjami publicznymi i uzyskanie dostępu do danych i rejestrów innych instytucji.

Tego typu rozwiązania znacznie rozszerzyłyby kompetencje ZUS związane z danymi klientów, a takie działanie powinno być uregulowane w ustawie, a nie w wewnętrznym dokumencie ZUS.

Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego:

„Proponowane działania mają na celu uzyskanie większej kontroli nad działaniami płatników składek oraz zwiększenie wiedzy ZUS o funkcjonowaniu pracodawców. Takie rozszerzenie kompetencji powinno być regulowane na poziomie ustawy, a nie dokumentu wewnętrznego ZUS. […] Wydaje się, że sam pomysł zwiększenia nadzoru ZUS nad działaniem płatników może pozornie uszczelnić pobór składek, o tyle nie zastąpi to całościowego zarządzania ryzykiem w obszarze ubezpieczeń społecznych”.

Eksperci zwracają uwagę, że strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2021–2025 zawiera rozwiązania, które są potrzebne, jednak budzą wiele wątpliwości, takich jak uzyskanie większych kompetencji przez ZUS.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów