0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brutto i netto - co to oznacza? Różnice w pojęciach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pojęcia brutto i netto są używane na co dzień przez każdego z nas. Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co w rzeczywistości one oznaczają, co czasami może prowadzić do pewnych nieporozumień. Pojęcia brutto i netto - co tooznacza? Jaka jest między nimi różnica oraz jak właściwie posługiwać się tymi pojęciami? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w niniejszym artykule.

Brutto a netto - podstawowe informacje 

Pojęcia brutto i netto są stosowane bardzo często, dlatego każdy z pewnością o nich słyszał. Mimo tego, w dalszym ciągu niektórzy mają pewne problemy ze wskazaniem podstawowych różnic pomiędzy nimi.

W związku z tym, iż są one stosowane w wielu przypadkach, często występują problemy z ich właściwą interpretacją. Co znaczy brutto i netto? Jakie są różnice? Wszystko tłumaczymy w kolejnych częściach poradnika. 

Brutto i netto - co to?

Zarówno termin brutto jak i netto są stosowane przede wszystkim w branży finansowej oraz podczas opisywania masy towarów. Każdy z nas ma do czynienia z nimi podczas wizyty w sklepie, realizowania rozmaitych transakcji finansowych bądź podczas korzystania z usług kurierskich. 

Zatem co to jest brutto i netto? Każdy z terminów odnosi się do wartości (ceny bądź masy) towaru lub jakiejś usługi. To, co różni oba te pojęcia, to wysokość wartości. Różnica dotyczy uwzględniania dodatkowych obciążeń, np. podatków. Podstawowe rozróżnienie między brutto a netto to:

  • brutto - cena towaru bądź usługi zawierająca wszystkie obciążenia podatkowe,
  • netto- cena towaru bądź usługi, która nie zawiera wszystkich obciążeń podatkowych. 

Zarówno brutto jak i netto jest stosowane na szeroką skalę na całym świecie przy określaniu cen produktów w sklepie, określaniu wynagrodzeń w firmach, charakteryzowaniu aktywów czy wskazywaniu masy. W zależności od tego, czy terminy te stosuje się w branży finansowej czy też do określania masy towaru, ich rola będzie inna. 

Masa brutto i masa netto - różnice 

Pojęcia brutto i netto są też stosowane w odniesieniu do masy towaru. Każdy towar, który kupujemy w sklepie, musi mieć określoną masę. Czym różni się masa brutto od masy netto? 

Masa brutto oznacza całkowitą masę danego produktu razem z opakowaniem, zaś masa netto oznacza wyłącznie masę towaru bez uwzględniania opakowania. 

Różnica, która zachodzi między masą brutto i netto - masa opakowania - jest podawana w specjalnej jednostce określanej jako tara. Ten element także jest uwzględniany podczas realizacji procesów logistycznych w firmach. 

Cena brutto a cena netto - różnice 

Każdy z nas podczas realizowania zakupów w sklepie może zaobserwować wyszczególnienie na ceny brutto i netto. Ta pierwsza oznacza wartość danego produktu wraz z doliczonym należnym podatkiem VAT, z kolei cena netto to wartość produktu bądź usługi, w której nie uwzględniono daniny VAT. 

W przypadku cen produktów różnica pomiędzy ceną brutto a netto polega na tym, że w cenie brutto są już uwzględnione wszystkie dodatkowe elementy, które się na nią składają. Właściwa konstrukcja ceny brutto musi też zawierać inne należne daniny, takie jak cło czy akcyza. 

Niektórzy mylą ze sobą oba te pojęcia. Konsument powinien zwracać uwagę przede wszystkim na cenę brutto, bo jest to całkowita kwota, którą musi uiścić sprzedawcy. 

Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto 

Kolejną ważną sferą, w której stosuje się rozróżnienie na netto i brutto, są wynagrodzenia. Wartość brutto oznacza kwotę wypłaty wraz ze wszystkimi należnościami na rzecz państwa, tj. składkami ZUS oraz zaliczkami na podatek dochodowy. 

Wynagrodzenie netto oznacza z kolei kwotę, która zostaje wypłacona pracownikowi "na rękę". W dokumencie, który podpisuje pracownik przed rozpoczęciem pracy, jest wyszczególniona zazwyczaj przede wszystkim kwota brutto. Nie ma tutaj znaczenia, jaka jest forma zatrudnienia - umowa o pracę, umowa o dzieło czy umowa zlecenie. 

Różnica między wynagrodzeniem brutto a netto - z czego wynika? 

Różnice między płacą netto a brutto są spowodowane tym, iż pracodawca ma obowiązek przekazywać zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (dotyczy umowy o pracę i umowy zlecenie). 

Rodzaje składek ZUS 

W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, pracodawca musi opłacać następujące składki ZUS

  • składka emerytalna - jej wysokość to 19,52% wypłacanego wynagrodzenia,
  • składka rentowa - wynosi ona 8% pensji brutto, pracownik musi przekazywać dodatkowo 1,5% pensji brutto, by mieć w przyszłości prawo do pobierania renty,
  • składka chorobowa - jest to składka na ubezpieczenie chorobowe, wynosi ona 2,45% pensji brutto, 
  • składka zdrowotna - dzięki niej w razie choroby możemy bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w publicznych szpitalach i przychodniach, wynosi ona 9% pensji brutto,
  • składka na Fundusz Pracy - wynosi ona 2,45% pensji brutto, opłaca ją w pełni pracodawca. 

Zanim zostaną obliczone składki na ZUS, pracodawca najpierw odlicza zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. To, jaka dokładnie kwota (procent) będzie musiała być uiszczona na rzecz ZUS, uzależnione jest przede wszystkim od źródła dochodu. Inne stawki obowiązują na umowie o pracę, a jeszcze inne, gdy dana osoba prowadzi własną działalność gospodarczą. Ogromne znaczenie ma także kwota bazowa wynagrodzenia brutto. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów