Poradnik Przedsiębiorcy

Czynności sporadyczne a konieczność założenia działalności

Często zdarza się, iż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dokonują pewnych czynności w wyniku których osiągają przychody. Powstaje wtedy pytanie czy należy w takiej sytuacji zarejestrować firmę i prowadzić działalność?

Kiedy należy zarejestrować firmę

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Oznacza to więc, że osoby planujące dokonywanie czynności zarobkowych tj. sprzedaży, czy wykonywania usług w sposób ciągły i zorganizowany zobowiązane są do założenia działalności gospodarczej. Działalnością zorganizowaną i ciągłą będzie np. sprzedaż przedmiotów w internecie, fotografowanie imprez okolicznościowych czy wyprowadzanie psów, jeżeli czynności te nie mają charakteru jednorazowego. Nie ma znaczenia ilu klientów skorzysta z tych usług, czy kupi towary, ani jaka będzie wartość obrotu, liczy się sam fakt zaoferowania towaru czy usługi na sprzedaż oraz powtarzalność dokonywanych czynności.

Działalnością zorganizowaną i ciągłą będzie również sezonowe oferowanie swoich usług jak np. wakacyjna sprzedaż biżuterii czy malowanie tatuaży.

Kiedy nie ma konieczności założenia działalności

Istnieją jednak wyjątki co do których, wykonanie jakiejś czynności w celach zarobkowych nie będzie wiązało się z koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej. Są to np. sytuacje, w których sprzedajemy od czasu do czasu jakiś prywatny, niepotrzebny przedmiot, pod warunkiem, że jesteśmy właścicielami tej rzeczy. Przykładowo kupiliśmy bądź otrzymaliśmy kiedyś rower, po jakimś czasie okazało się, iż rower ten już nie jest nam potrzebny i postanowiliśmy go sprzedać. W tym wypadku nie musimy oczywiście zakładać działalności gospodarczej, gdyż nie mamy zamiaru, ani nie będziemy dalej handlować rowerami. Podobnie w przypadku kiedy w ramach pomocy sąsiedzkiej wyprowadzamy komuś psa. Jeśli jednak odpłatnie wyprowadzamy psy wszystkich sąsiadów z osiedla, to jest to już działalność zorganizowana i prowadzona w sposób ciągły, a tym samym wymaga zarejestrowania.

Chodzi więc o tak zwane czynności sporadyczne, czyli dokonywane w sposób rzadki, okazjonalny i nie mające charakteru działalności gospodarczej. Wykonanie sporadycznie zdjęć na ślubie znajomych, czy wystawienie na sprzedaż serwisie internetowym kilku niepotrzebnych przedmiotów, nie powoduje obowiązku założenia działalności, gdyż nie ma charakteru ciągłości i zorganizowania.