0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czynności sporadyczne a konieczność założenia działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Często zdarza się, iż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej dokonują pewne czynności sporadyczne w wyniku których osiągają przychody. Powstaje wtedy pytanie czy należy w takiej sytuacji zarejestrować firmę i prowadzić działalność?

Kiedy należy zarejestrować firmę

Działalność gospodarcza w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców to działalność prowadzona w sposób zorganizowany, we własnym imieniu o charakterze zarobkowym. Oznacza to więc, że osoby planujące dokonywanie czynności zarobkowych tj. sprzedaży, czy wykonywania usług w sposób ciągły i zorganizowany zobowiązane są do założenia działalności gospodarczej. Działalnością zorganizowaną i ciągłą będzie np. sprzedaż przedmiotów w internecie, fotografowanie imprez okolicznościowych czy wyprowadzanie psów, jeżeli czynności te nie mają charakteru jednorazowego. Nie ma znaczenia ilu klientów skorzysta z tych usług, czy kupi towary, ani jaka będzie wartość obrotu, liczy się sam fakt zaoferowania towaru czy usługi na sprzedaż oraz powtarzalność dokonywanych czynności.

Ważne!

Jednoosobową działalność gospodarczą należy zarejestrować na wniosku CEIDG-1.

Działalnością zorganizowaną i ciągłą będzie również sezonowe oferowanie swoich usług jak np. wakacyjna sprzedaż biżuterii czy malowanie tatuaży.

Kiedy nie ma konieczności założenia działalności

Istnieją jednak wyjątki co do których, wykonanie jakiejś czynności w celach zarobkowych nie będzie wiązało się z koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej. Są to np. sytuacje, w których sprzedajemy od czasu do czasu jakiś prywatny, niepotrzebny przedmiot, pod warunkiem, że jesteśmy właścicielami tej rzeczy. Przykładowo kupiliśmy bądź otrzymaliśmy kiedyś rower, po jakimś czasie okazało się, iż rower ten już nie jest nam potrzebny i postanowiliśmy go sprzedać. W tym wypadku nie musimy oczywiście zakładać działalności gospodarczej, gdyż nie mamy zamiaru, ani nie będziemy dalej handlować rowerami. Podobnie w przypadku kiedy w ramach pomocy sąsiedzkiej wyprowadzamy komuś psa. Jeśli jednak odpłatnie wyprowadzamy psy wszystkich sąsiadów z osiedla, to jest to już działalność zorganizowana i prowadzona w sposób ciągły, a tym samym wymaga zarejestrowania.

Chodzi więc o tak zwane czynności sporadyczne, czyli dokonywane w sposób rzadki, okazjonalny i nie mające charakteru działalności gospodarczej. Wykonanie sporadycznie zdjęć na ślubie znajomych, czy wystawienie na sprzedaż serwisie internetowym kilku niepotrzebnych przedmiotów, nie powoduje obowiązku założenia działalności, gdyż nie ma charakteru ciągłości i zorganizowania.

Działalność nierejestrowa

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących Konstytucji biznesu została wprowadzona możliwość prowadzenia działalności bez konieczności jej rejestrowania przy spełnieniu poniższych warunków:

  • osoba fizyczna osiąga przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku ta kwota wynosi 1050 zł);
  • osoba fizyczna przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziła swojej działalności gospodarczej bądź jeżeli działalność była prowadzona miał on przerwę we wpisie w CEIDG, która trwała co najmniej rok od wykreślenia z CEIDG.

Ponad to działalność nierejestrowana nie dotyczy spółek cywilnych oraz działalności wymagających specjalnych zezwoleń lub koncesji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów