0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie zmiany przyniosła tarcza 3.0?

Wielkość tekstu:

Jeszcze dobrze nie zaczęła funkcjonować tarcza 3.0, a ustawodawca pracuje nad tarczą 4.0. W artykule opisujemy wprowadzone zmiany, które według naszej oceny mogą być najbardziej wartościowe dla przedsiębiorców.

Tarcza 3.0 - rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS

Ze zwolnienia z opłacania składek ZUS będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy osiągnęli wysoki przychód (wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli powyżej 15.681 zł), a ich dochód nie był wyższy niż 7.000 zł. Z tego zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • mają zarejestrowaną działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
  • opłacają wyłącznie składki na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorcy spełniający wyżej określone warunki mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za okres kwiecień-maj 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek ZUS mogą również skorzystać podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na start. Warunki jakie muszą być spełnione to::

  • zarejestrowanie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., 
  • przychód z działalności może być wyższy niż 15.681 zł, ale dochód nie może przekraczać 7.000 zł. 
  • przychód jest niższy niż 15.681 zł a wartość dochodu nie ma znaczenia.

Świadczenie postojowe

W świadczeniu postojowym zmieniona została data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej - na dzień 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas datą graniczną był 1 lutego 2020 r.).

Danina solidarnościowa

Podatnicy, którzy w 2019 roku osiągnęli przychód po obniżeniu określonych kosztów ponad 1 mln zł mają obowiązek zapłacić podatek solidarnościowy w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Tarcza 3.0. przesunęła obowiązek złożenia deklaracji DSF-1 (którą składa się w związku z tą daniną) z 30 kwietnia 2020 na 1 czerwca 2020r. bez żadnych konsekwencji ze strony fiskusa.

Mikropożyczka z urzędu pracy

W mikropożyczce zmieniony został termin rozpoczęcia działalności gospodarczej z 1 marca 2020 na 1 kwietnia 2020r. Dzięki czemu rozszerzony został katalog osób, które mogą z niej skorzystać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów