Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy można anulować fakturę?

Wystawiłem kontrahentowi fakturę i wysłałem mu ją drogą e-mailową, w formacie PDF. Potem jednak kontrahent zwrócił mi towary, faktury natomiast jeszcze nie zaksięgował, w związku z czym zaproponował, abym ją anulował. Czy mogę rzeczywiście anulować taki dokument?

Kacper, Poznań

 

Anulowanie faktury może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy nie została ona jeszcze przesłana do kontrahenta. W takiej sytuacji podatnik powinien posiadać oryginał i kopię dokumentu, który wraz z odpowiednią adnotacją powinien trafić do dokumentacji firmy.


Natomiast w tym przypadku podatnik nie ma pewności, czy przesłana w formacie PDF faktura nie zostanie przez kontrahenta zaksięgowana. Dlatego też należałoby skorzystać z korekty - skorygować wystawiony dokument do zera. Należy także pamiętać, że w przypadku faktur korygujących niezbędne jest uzyskanie akceptacji kontrahenta.