0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód z kratką a VAT

Wielkość tekstu:

Planuję zakup auta firmowego z homologacją ciężarową (tzw. samochód z kratką).  Rozumiem, że w przypadku homologacji przysługuje mi odliczenie 23% VAT od zakupu oraz od późniejszych kosztów związanych z paliwem? Czy mogę go amortyzować jednorazowo?

Kazimierz, Kraków

 

Należy pamiętać, iż sama homologacja jest niewystarczająca do uznania samochodu za inny niż osobowy. Podatnik powinien posiadać zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym.

W związku z tym, jeżeli zakupiony przez Pana samochód nie spełnia ww. warunków, należy traktować go jak samochód osobowy. Od 1 stycznia 2011 roku, poprzez zmiany w ustawie o VAT, wprowadzono ograniczenia w odliczaniu VAT od paliwa do samochodu wykorzystywanego w firmie. Najistotniejszą ze zmian jest odebranie prawa do odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do tzw. samochodów z kratką.

W tej sytuacji z faktury dokumentującej zakup pojazdu może Pan odliczyć 60 proc. kwoty VAT wskazanej na fakturze zakupu, nie więcej jednak niż 6 000 zł. Pozostała część podatku VAT zwiększy wartość początkową pojazdu. Nie będzie miał Pan jednak prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa do tego samochodu.

Najpóźniej w miesiącu przekazania samochodu do używania powinien Pan taki samochód ująć w ewidencji środków trwałych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych to 20 proc. w skali roku. Może Pan również dokonać jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 50 000 euro, ale tylko wówczas, gdy wartość początkowa samochodu osobowego nie przekracza 3 500 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów