Poradnik Przedsiębiorcy

Nienależycie wykonana usługa a anulowanie faktury

Moja firma świadczy usługi remontowo-budowlane, których sprzedaż dokumentowana jest fakturami. Podatek VAT w odpowiednim terminie wykazywany jest w rejestrze sprzedaży VAT, natomiast przychód ewidencjonowany jest w kol. 7 KPiR. W styczniu wykonałem usługę na rzecz spółki, transakcję tę udokumentowałem również fakturą. Jednak nabywca odmówił jej przyjęcia twierdząc, że usługa została nienależycie wykonana. Czy w takiej sytuacji mogę anulować fakturę?

Waldemar, Wrocław

 

Nie, w takiej sytuacji nie może Pan dokonać  anulowania faktury, bowiem usługa została faktycznie wykonana. Nie ma tutaj znaczenia fakt zakwestionowania jakości usługi przez usługobiorcę.

Generalnie żadne przepisy z zakresu podatku VAT nie odnoszą się do kwestii anulowania faktur. Jednak z dotychczas wydawanych interpretacji podatkowych należy wnioskować, że jest to możliwe jedynie wówczas, gdy jednocześnie zostaną spełnione dwa warunki:

  • faktura nie trafiła do obiegu prawnego (sprzedawca musi posiadać zarówno oryginał jak i kopie faktury),
  • transakcja nie doszła do skutku (nie została zrealizowana).