0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nota obciążeniowa z aplikacji SkyCash - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korzystam z aplikacji SkyCash. Pozwala ona na zapłatę za parking za pomocą aplikacji na telefon. Doładowuje się indywidualne konto, a następnie po zapłacie za parking środki są ściągane z doładowanego konta. Niestety, firma ta nie wystawia faktur, a jedynie noty obciążeniowe. Czy nota obciążeniowa może być podstawą ujęcia wydatku w kosztach?

Kajetan, Czerwionka-Leszczyny

 

Noty obciążeniowe mogą stanowić podstawę ujęcia wydatku w kosztach firmowych, jednak pod pewnymi warunkami.

Jeśli notaobciążeniowa zawiera takie elementy jak:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dotyczy,
  • datę wystawienia noty oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której nota dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia noty, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych,

może stanowić podstawę do uznania kwot z niej wynikających za koszty uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów