Poradnik Przedsiębiorcy

Zapłata za podatek przez członka rodziny - warto wiedzieć

Jestem zobowiązany uregulować zaległy podatek od nieruchomości. Czy może tego dokonać za mnie siostra ze swojego konta?

Tomasz, Katowice

 

1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej, która stwarza sytuację, w której zapłata za podatek przez członka rodziny została prawnie usankcjonowana. Do tej pory takie zdarzenie powodowało liczne spory wśród organów podatkowych. Jak bowiem wynika z art. 62b ordynacji podatkowej, zapłata podatku może nastąpić także przez:

  • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę,

  • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,

  • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika, uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.