0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ochrona znaku towarowego

Wielkość tekstu:

W Polsce wciąż do rzadkich praktyk należy rejestracja indywidualnych znaków towarowych, czyli ochrona znaku towarowego. Przedsiębiorcy, którzy nawet zdają sobie sprawę z wagi, jaką przypisuje się identyfikacji firmy na podstawie oznaczeń, nie decydują się często na rejestrację własnego znaku towarowego. Być może zniechęca procedura rejestracji lub po prostu cena... Podejście przedsiębiorców mają zmienić nowe przepisy, które przewidują uproszczenie procedury weryfikującej rejestrację znaku oraz obniżenie jej ceny.

Zmiany przepisów swoim zakresem mają objąć źródłowe przepisy międzynarodowe dotyczące zgłoszeń i ochrony patentowej. Obecnie ze zgłoszenia znaku towarowego obejmującego ochronę w zakresie międzynarodowym można skorzystać jedynie po uprzedniej rejestracji znaku na terenie kraju. Odpowiedzialnym za przyjmowanie rejestracji wzorów towarowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedura zgłoszenia znaku towarowego

Aktualne przepisy regulują, iż weryfikacja zgłoszonego znaku towarowego w krajowej procedurze rejestracyjnej podlega badaniu zarówno bezwzględnych przesłanek ochronnych znaku, jak i przesłanek względnych. Planowane uproszczenie procedur ma pozwolić na pominięcie przesłanek względnych, które odnoszą się do weryfikacji znaku pod względem istnienia wcześniejszych zbliżonych bądź identycznych znaków należących do innych podmiotów. Badanie przesłanek względnych w praktyce okazało się nie przynosić wymiernych efektów, na co dowodem jest chociażby liczba sporów pomiędzy konkurentami uprawnionymi do podobnych znaków towarowych.

Obniżenie kosztów rejestracji znaku towarowego dotyczy wspólnotowych znaków towarowych rejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Po opatentowaniu znaki te są chronione na całym terytorium Unii Europejskiej. Nie wiadomo jednak, czy obniżenie cen rejestracji znajdzie odbicie w przypadku procedur krajowych. W Polskim Urzędzie Patentowym pierwsza opłata rejestracyjna w przypadku podstawowego znaku towarowego wynosi 550 zł. Przedsiębiorcy dysponujący podpisem elektronicznym mają możliwość rejestracji on-line (opłata jest niższa i wynosi 500 zł).

Znaczenie znaku towarowego dla przedsiębiorcy

W obecnej czasach znak towarowy jest istotnym elementem pozwalającym na odróżnienie danego towaru spośród innych produktów tego samego rodzaju. Stanowi często podstawę promocji, czy też budowania wizerunku samego przedsiębiorstwa i reputacji marki. Znak towarowy może być więc kartą przetargową w konkurencji na rynku. Należałoby więc rozważyć inwestycję w jego ochronę patentową, która pozwoliłaby zniwelować możliwość jego bezprawnego powielania.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów