0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin może być przyjazny! Zobacz co powinien zawierać

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Regulaminy często kojarzą się z suchymi wymogami formalnymi, mnóstwem obowiązków, zakazami oraz nakazami. W niniejszym artykule chcielibyśmy pokazać regulamin od tej dobrej strony, odczarować mit, że jest to “zło wcielone”. Regulamin może pomóc w sprawniejszym załatwieniu sprawy!

Czym jest regulamin?

Słownik języka polskiego definiuje regulamin, jako "przepisy i rozporządzenia regulujące postępowanie w jakiejś dziedzinie, obowiązujące pracowników jakiejś instytucji, członków organizacji itp.; też: dokument zawierający te przepisy i rozporządzenia".

Po co pisać i czytać regulamin? 

Regulamin może być przejrzystą informacją dla pracowników czy korzystających z usług. Jeżeli jest napisany łatwym językiem (przecież nie musi mieć prawniczych zwrotów), to osoba zainteresowana łatwo odnajdzie w nim odpowiedzi na pytania (np. terminy zwrotu, koszty przesyłki - w przypadku sklepu internetowego).

Jeśli chodzi o regulamin pracy, to można w nim odnaleźć przydatne i konkretne informacje, jak wykonywać dane zadanie, jak zabezpieczać dokumenty, co jest dopuszczalne, a co nie podczas wykonywania obowiązków. Ponadto na podstawie dobrze sporządzonego regulaminu pracownik otrzymuje jasny komunikat, za co jest odpowiedzialny i jak powinien wykonywać swoje obowiązki.

W przypadku regulaminów pracy bardzo pomocne jest, kiedy zawierają one tzw. mapy procesowe, tak aby pracownik punkt po punkcie dobrze wiedział, co ma robić w danym przypadku, np. wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, ewakuacji, pożaru itd.

Regulamin to swoiste wskazówki i odpowiedzi, jak reagować na konkretne sytuacje.

Co powinien zawierać regulamin?

Przepisy nie określają wprost, co powinien zawierać regulamin - ważne, aby nie był sprzeczny z obowiązującym prawem i nie godził w dobre obyczaje. Wyjątkiem jest regulamin pracy - w tym przypadku Kodeks pracy w art. 104 wyraźnie stanowi, co powinien obowiązkowo obejmować ten dokument.

W zależności od rodzaju regulaminu - inne jego elementy będą kluczowe. Częścią wspólną każdego z regulaminów jest określenie zasad dotyczących przedmiotu regulaminu, np. regulamin:

  • pracy - zasady panujące w pracy,

  • wynagradzania - tu kluczowym elementem będą zasady wynagradzania,

  • konkursu - zasady konkursu,

  • świadczenia usług - zasady świadczenia usług,

  • boiska szkolnego - zasady korzystania z boiska.

Poza tym dobry regulamin powinien zawierać:

  • definicje - aby obie strony nie miały wątpliwości, o czym jest mowa,

  • prawa i obowiązki uczestników,

  • kary za naruszenie regulaminu.

Regulaminy powinny być łatwo dostępne dla stron - np. wywieszone w ogólnie dostępnym miejscu, udostępnione poprzez odpowiednie programy on-line (np. chmura internetowa) itp.

Regulaminy są chronione prawem autorskim

W rozumieniu prawa autorskiego regulamin jest utworem (przejawia się w nim działalność indywidualna o charakterze twórczym), dlatego nie wolno kopiować czy powielać regulaminów z innych stron, sklepów - należy go sporządzić samemu lub dać do opracowania prawnikowi.

Stosujmy się do procedur, ale pamiętajmy o myśleniu

Jeżeli regulaminy nie będą zawierały “sztywnych” procedur, będą napisane prostym językiem, to z pewnością usprawnią działania i komunikację w firmie.

Utworzona dokumentacja powinna być narzędziem, a nie zbiorem dokumentów, które zalegają kurzem i “są bo tak trzeba”, czy też są bezwzględnie obowiązujące w każdej sytuacji.

“Stosuję się do procedur, ale pamiętam o myśleniu” - pamiętajmy, że - mimo że przepisy są ważne - myślenie jest ważniejsze. Do czystych sztywnych procedur stosuje się bezduszny urzędnik, dla którego najważniejsza jest litera prawa. My - nie zatracajmy jednak litery ducha.

Bo przecież jeśli na ścieżce rowerowej, czy przejściu dla pieszych potknie się dziecko, to nie ma co czekać, na zielone światło, aby mu pomóc. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów