0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż środka trwałego a limit na kasę fiskalną

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korzystam ze zwolnienia z kasy fiskalnej - dopóki nie przekroczę przysługującego limitu 20 000 zł. Do 20 września 2015 roku osiągnąłem obrót w wysokości 11 153, 60 zł. Tego dnia za 22 000 zł sprzedałem osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej samochód osobowy, który stanowił środek trwały firmy. Czy w związku z tą sprzedażą jestem zobowiązany wprowadzić kasę fiskalną?

Olgierd, Ostrów Wlkp.

 

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zgodnie z którym na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego nie uwzględnia się niektórych czynności. Mówi o tym § 3 ust. 4: 

Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia.

Natomiast we wspomnianych pozycjach załącznika znajdujemy następujące czynności: 

36. Dostawa nieruchomości(...)

49. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W związku z powyższym, jeżeli podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej sprzeda osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu środek trwały, to nie wlicza obrotu z tej sprzedaży do całości obrotu liczonego na potrzeby zastosowania zwolnienia.

Dlatego pomimo wysokiego obrotu ze sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym w dalszym ciągu może Pan korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Jednocześnie należy pamiętać, że aby zwolnienie to miało zastosowanie zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia sprzedaż środka trwałego (samochodu) musi zostać udokumentowana fakturą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów