Poradnik Przedsiębiorcy

VAT UE kwartalnie - czy to w ogóle możliwe?

Jestem czynnym podatnikiem VAT świadczącym usługi informatyczne, rozliczającym się za okresy kwartalne. W ostatnim czasie z uwagi na nawiązanie współpracy z kontrahentami z UE muszę dokonać rejestracji do VAT UE. Proszę o informację, które pola na druku VAT-R powinienem zaznaczyć w związku z rejestracją do VAT UE oraz czy jest możliwość składania VAT UE kwartalnie?

Piotr, Jaworzno

 

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz kontrahentów z UE, zobowiązani są do rejestracji do VAT UE (nadania europejskiego numeru NIP). Rejestracji dokonuje się na wniosku VAT-R (w formie złożenia w przypadku gdy druk jest składany pierwszy raz lub w formie aktualizacji, jeśli druk był już składany pierwotnie). Jeśli jest Pan czynnym podatnikiem VAT (rejestracji dokonał Pan na druku VAT-R), wówczas wypełniając deklarację VAT-R należy:

  • w części A. pkt. 4, zaznaczyć pole: „aktualizacja danych”,
  • w części C.3. pkt. 58,
  • w części C.3. pkt. 61 należy wskazać datę planowanego rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz kontrahentów z UE.

Po dokonaniu rejestracji urząd skarbowy nadaje europejski NIP, dodając do obecnego numeru przedrostek PL. O tym, czy urząd skarbowy dokonał już Pana rejestracji do VAT-UE będzie mógł się Pan dowiedzieć za pośrednictwem systemu VIES.Zgłoszenia do VAT UE dokonuje się przed wykonaniem usługi lub dostawą towarów na rzecz kontrahentów z UE.Za okres, w którym wykona Pan usługę na rzecz kontrahenta z UE, zobowiązany będzie Pan do złożenia informacji podsumowującej VAT UE. W informacji podsumowującej VAT UE wykazywane są transakcje wewnątrzwspólnotowe w tym: WNT, WDT i wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o VAT składanie informacji podsumowującej VAT UE kwartalnie nie jest możliwe:

„informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1”.

Mimo że rozlicza się Pan kwartalnie z tytułu podatku VAT, informację podsumowującą VAT UE należy składać za okresy miesięczne.Nie ma obowiązku składania Informacji podsumowującej VAT UE za okresy, w których nie wystąpiły transakcje wewnątrzwspólnotowe. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy podatnik za 3 kolejne miesiące nie wykaże transakcji wewnątrzwspólnotowych (z uwagi na ich brak), może zostać przez organ podatkowy automatycznie wykreślony z VAT UE.Jak wskazano powyżej, informację podsumowująca VAT UE składa się jedynie w formie elektronicznej, co oznacza, że wersja papierowa nie jest przyjmowana przez urzędy skarbowe.

Autoryzacji wysyłki elektronicznej informacji podsumowującej VAT UE można dokonać za pomocą:

  • kwoty przychodu z zeznania rocznego PIT składanego za dwa lata wstecz (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej),
  • podpisu elektronicznego (w przypadku spółki jawnej, cywilnej lub spółki prawa handlowego).

Zgodnie z wprowadzonym zmianami przez MF od 1 kwietnia 2020 r. (w przypadku dużych przedsiębiorstw) i od 1 lipca 2020 r. (pozostałe firmy), wprowadzony zostanie plik JPK_V7M/JPK_V7K. Nowa struktura będzie obejmowała informacje zawarte obecnie w deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT. Mimo wprowadzenia nowej struktury podatnicy nadal zobowiązani będą do składania informacji podsumowującej VAT UE w przypadku wystąpienia transakcji wewnątrzwspólnotowej.