0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT UE kwartalnie - czy to w ogóle możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem czynnym podatnikiem VAT świadczącym usługi informatyczne, rozliczającym się za okresy kwartalne. W ostatnim czasie z uwagi na nawiązanie współpracy z kontrahentami z UE muszę dokonać rejestracji do VAT UE. Proszę o informację, które pola na druku VAT-R powinienem zaznaczyć w związku z rejestracją do VAT UE oraz czy jest możliwość składania VAT UE kwartalnie?

Piotr, Łowicz

 

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz kontrahentów z UE, zobowiązani są do rejestracji do VAT UE (nadania europejskiego numeru NIP). Rejestracji dokonuje się na wniosku VAT-R (w formie złożenia w przypadku gdy druk jest składany pierwszy raz lub w formie aktualizacji, jeśli druk był już składany pierwotnie).

Jak wypełnić formularz VAT-R?

Jeśli jest Pan czynnym podatnikiem VAT (rejestracji dokonał Pan na druku VAT-R), wówczas wypełniając deklarację VAT-R należy:

  • w części A. pkt. 4, zaznaczyć pole: „aktualizacja danych”,

vat ue kwartalnie

  • w części C.3. zaznaczyć pkt. 65,
  • w części C.3. pkt. 68 wskazać datę planowanego rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz kontrahentów z UE.

vat ue kwartalnie

Po dokonaniu rejestracji urząd skarbowy nadaje europejski NIP, dodając do obecnego numeru przedrostek PL. O tym, czy urząd skarbowy dokonał już Pana rejestracji do VAT-UE będzie mógł się Pan dowiedzieć za pośrednictwem systemu VIES.

Zgłoszenia do VAT UE dokonuje się przed wykonaniem usługi lub dostawą towarów na rzecz kontrahentów z UE.

Kiedy składa się informację podsumowującą VAT-UE?

Za okres, w którym wykona Pan usługę na rzecz kontrahenta z UE, zobowiązany będzie Pan do złożenia informacji podsumowującej VAT UE. W informacji podsumowującej VAT UE wykazywane są transakcje wewnątrzwspólnotowe w tym: WNT, WDT, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług oraz przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o VAT składanie informacji podsumowującej VAT UE kwartalnie nie jest możliwe:

„Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

  1. powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4; [transakcje wewnątrzwspólnotowe]
  2. dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 5.[przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock]

Mimo że rozlicza się Pan kwartalnie z tytułu podatku VAT, informację podsumowującą VAT UE należy składać za okresy miesięczne.

Nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej VAT UE za okresy, w których nie wystąpiły transakcje wewnątrzwspólnotowe. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy podatnik za 3 kolejne miesiące nie wykaże transakcji wewnątrzwspólnotowych (z uwagi na ich brak), może zostać przez organ podatkowy automatycznie wykreślony z VAT UE.

Jak wskazano powyżej, informację podsumowująca VAT UE składa się jedynie w formie elektronicznej, co oznacza, że wersja papierowa nie jest przyjmowana przez urzędy skarbowe.

Autoryzacji wysyłki elektronicznej informacji podsumowującej VAT UE można dokonać za pomocą:

  • kwoty przychodu z zeznania rocznego PIT składanego za dwa lata wstecz (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej),
  • podpisu elektronicznego (w przypadku spółki jawnej, cywilnej lub spółki prawa handlowego).

Mimo pliku JPK_VAT podatnicy nadal zobowiązani są do składania informacji podsumowującej VAT UE w przypadku wystąpienia transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów