Poradnik Przedsiębiorcy

Wysokość przychodu z działalności a ubezpieczenie w KRUS

Rolnicy, którzy przez okres trzech lat podlegali ubezpieczeniom społecznym rolników, również po rozpoczęciu działalności gospodarczej mają możliwość podlegania tym ubezpieczeniom. Niezbędne do tego jest nieprzekroczenie 14 dniowego terminu, w którym podmiot musi poinformować KRUS o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o wyborze formy ubezpieczenia.

Rolnicy, którzy w 2010 roku prowadzili działalność gospodarczą, byli zobowiązani do przedstawienia w KRUS w terminie nieprzekraczającym 31 maja 2011 roku zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Skarbowy. Informuje ono o kwocie należnego podatku dochodowego uzyskanego z przychodów z tytułu tej działalności w poprzednim roku podatkowym. Kwota ta za rok ubiegły nie mogła przekroczyć 2863 zł.

Niedotrzymanie tego terminu lub też przekroczenie kwoty granicznej podatku skutkuje ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników, a tym samym przedsiębiorca od dnia 1 czerwca powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym i opłacać składki do ZUS.