0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamknięcie działalności gospodarczej - formalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zamknięcie działalności gospodarczej może być wynikiem wielu różnych czynników - wśród nich można wymienić m.in. niekorzystną sytuację na rynku, zmianę formy działalności gospodarczej czy po prostu kiepski pomysł na interes. Wiąże się z nim wiele formalności do wypełniania - i to właśnie o nich piszemy w niniejszym artykule.

Zamknięcie działalności gospodarczej - spisy i wykazy

Zamknięcie działalności gospodarczej wymaga sporządzenia właściwych remanentów i wykazów jeszcze przed udaniem się do urzędu. Na gruncie podatku dochodowego niezbędne są:

  • spis z natury,
  • wykaz środków trwałych i wyposażenia.

Spis z natury musi objąć wszelkie towary handlowe i materiały w posiadaniu firmy, identycznie jak przy sporządzaniu standardowego remanentu na otwarcie bądź zamknięcie roku podatkowego.

Wykaz środków trwałych i wyposażenia jest niezbędny, ponieważ według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż firmowych sprzętów stanowi opodatkowany przychód z działalności. Podatek należy odprowadzić, jeżeli sprzedaż firmowego wyposażenia ma miejsce przed upływem 6 lat od zakończenia działalności gospodarczej. Gdy ten czas minie, pobór podatku nie obowiązuje.

Wykaz środków trwałych i wyposażenia na zakończenie działalności gospodarczej powinien zawierać:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych,
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Uwaga!

O sporządzaniu opisanych wyżej dokumentów trzeba zawiadomić naczelnika właściwego US w terminie przynajmniej 7 dni przed dokonaniem tego działania.

Dla czynnych podatników VAT Zamknięcie działalności gospodarczej wiąże się ze sporządzeniem drugiego spisu z natury. W nim - oprócz towarów i materiałów - mają zostać uwzględnione też inne zasoby przedsiębiorstwa, takie jak środki trwałe i wyposażenie, przy nabyciu których odliczono VAT.

Konieczność sporządzenia takiego spisu przy zakończeniu działalności gospodarczej wynika z tego, że środki trwałe (i inne składniki majątku) są na podstawie ustawy o VAT uważane za towar. Jeżeli przy ich kupnie odliczono podatek, to w chwili ich likwidacji należy je opodatkować - za podstawę trzeba tu uznać kwotę netto nabycia bądź koszt wytworzenia.

Uwaga!

Wartość dokonanego spisu z natury należy wziąć pod uwagę w ostatniej składanej deklaracji VAT.

Zamknięcie działalności gospodarczej - wyrejestrowanie firmy

Likwidując jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, skorzystać należy z dobrze znanego formularza CEIDG-1, w którym uzupełnia się niezbędne dane formalne (nie trzeba wypełniać całego druku).

Wypełnienie i przesłanie druku CEIDG-1 potrzebne jest do wykreślenia działalności z rejestru CEIDG. Informacja idzie też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - instytucja zgłasza zmianę płatnika składek ZUS lub KRUS. Jeśli w likwidowanej firmie zatrudniano pracowników, konieczne okazuje się wypełnienie druku ZUS-ZWUA służącego do wyrejestrowania ich z ubezpieczeń.

Czynni podatnicy podatku od towarów i usług muszą też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularz VAT-Z, informujący fiskusa o zakończeniu działalności gospodarczej i zaprzestaniu wykonywania działalności opodatkowanych VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów