Poradnik Przedsiębiorcy

Błędnie zaksięgowany łączny raport okresowy

Wprowadzając dane do moich ewidencji księgowych zauważyłam pomyłkę - mianowicie nie zmieniłam dat i mój program księgowy automatycznie zaksięgował łączny raport okresowy do niepoprawnych okresów. Tym samym raport z lutego został zaksięgowany w marcu, a marcowy - w kwietniu. Czy taką pomyłkę muszę korygować, czy też zostanie ona uregulowana w ramach rozliczenia rocznego?

Kamila, Łódź

 

W takiej sytuacji konieczne będzie skorygowanie wprowadzonych błędnie raportów kasowych oraz skorygowanie zaliczek na podatek dochodowy. Niezaksięgowanie przychodu w odpowiednim miesiącu może mieć wpływ na podstawę opodatkowania, tym samym mogą powstać niedopłaty na zaliczki na podatek dochodowy.

Dlatego też należy skorygować błędnie zaksięgowane łączne raporty okresowe, wprowadzając je do właściwych okresów rozliczeniowych. Następnie konieczne będzie ponowne wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy za te okresy i porównanie ich ze sporządzonymi uprzednio. Jeśli okaże się, że w wyniku pomyłki powstała niedopłata, należy ją uregulować, wraz z odsetkami naliczanymi w przypadku zaległości podatkowych.

Zmiana daty księgowania raportu fiskalnego może wiązać się także z koniecznością sporządzenia korekty deklaracji VAT-7 za okresy, w których nastąpiło błędne księgowanie.

Wraz z rozliczeniem zaliczek oraz deklaracjami warto złożyć także tzw. czynny żal, czyli informację o przyczynie korekty wraz z prośbą o niekaranie.