0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty związane z firmową stroną internetową

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dobie Internetu każda firma, chcąc trafić do szerokiego grona potencjalnych odbiorców, musi posiadać stronę internetową. Sprawdźmy, z jakimi kosztami wiąże się prowadzenie strony internetowej oraz które koszty związane z firmową stroną internetową będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu.

Co może być kosztem uzyskania przychodu?

Definicja kosztów uzyskania przychodów została określona w art. 22 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią, pod pojęciem tym kryją się wydatki, które zostały poniesione w celu:

  • osiągnięcia przychodów lub

  • zachowania przychodów albo

  • zabezpieczenia źródła przychodów,

- z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zakup domeny w kosztach firmowych

Zakup domeny to pierwszy i najważniejszy etap tworzenia firmowej strony internetowej. Z reguły na nazwę domeny składa się nazwa produktu lub firmy zakończona stałym sufiksem (.pl, .org, .com, .net).

Wybór odpowiedniej domeny jest niezwykle ważny z marketingowego punktu widzenia. Prawidłowo dobrana nazwa, która wpada w ucho, może okazać się kluczem do sukcesu.

Zakup domeny powinien zostać udokumentowany fakturą. Bowiem to ona będzie podstawą ewidencji wydatku w kosztach uzyskania przychodów. W przypadku przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów tego typu wydatek wykazuje się w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki. Jeżeli wydatek będzie służył działalności opodatkowanej nabywca ma prawo do pełnego odliczenia VAT.

Zakupiona domena nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej. O powyższym stanowisku świadczą wydawane interpretacje podatkowe (IPPB5/423-720/09-2/PJ, IBPBI/2/423-1549/10/MO, IPPB3/423-112/12-2/PK1).

Zakup domeny od kontrahenta z UE lub z kraju trzeciego należy rozliczyć jako import usług.

W przypadku zakupu domeny od firmy mającej swoją siedzibę na terytorium unii nabywający powinien dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE.

Dokonując zakupu domeny od osoby prywatnej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie umowy sprzedaży należy pamiętać o ewentualnej konieczności uiszczenia PCC.

Hosting w kosztach uzyskania przychodów

Hosting jest usługą, polegającą na udostępnieniu przez dostawcę Internetu zasobów serwerowni. Z tego typu usług korzysta większość firm, dlatego warto dowiedzieć się, jak prawidłowo zaksięgować fakturę za hosting.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów, odpowiednią kolumną do wykazania tego typu kosztu jest kolumna 13 - pozostałe wydatki. Jeżeli wydatek będzie służył działalności opodatkowanej, nabywca ma prawo do pełnego odliczenia VAT.

Dokonując zakupu usług hostingowych od podmiotów zagranicznych (np. Amazon, Google itd.), należy rozliczyć import usług.

Pozycjonowanie firmowej strony internetowej

Pozycjonowanie to kolejna ważna usługa, w którą powinny zainwestować firmy, chcące zaistnieć w Internecie. Ma na celu zoptymalizowanie strony internetowej w taki sposób, by znajdowała się jak najwyżej w wynikach wyszukiwarki.

Z tego typu usług korzystają właściwie wszystkie firmy, które szukają klientów w sieci. W związku z tym, że liczba nabywców, działających w internecie jest coraz więcej, gra jest warta świeczki.

Pozycjonowanie, tak samo jako zakup domeny czy usług hostingowych, stanowi wydatek, związany z funkcjonowaniem firmowej strony internetowej. Fakturę od firmy, zajmującej się profesjonalnie pozycjonowaniem, należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Zakup usług pozycjonowania od zagranicznej firmy stanowi import usług.

Programowanie strony internetowej w kosztach działalności

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą korzystać z gotowych szablonów stron internetowych, powinni zainwestować w dobrego programistę.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z usług firmy programistycznej, księgowania wydatku dokonuje się na podstawie otrzymanej faktury. W KPiR odpowiednią do ewidencji będzie kolumna 13 - pozostałe wydatki.

Innym rozwiązaniem jest zatrudnienie programisty na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło. Wówczas podstawą księgowania kosztu jest lista płac (umowa o pracę) lub rachunek (umowa o dzieło lub zlecenie).

Grafika dla firmowej strony internetowej

W przypadku, gdy przedsiębiorca chce wyróżnić swoją firmową stronę internetową na tle konkurencji, powinien zdecydować się na zatrudnienie grafika komputerowego lub nawiązanie współpracy z firmą graficzną.

W tym przypadku rozliczenie jest analogiczne do usług programistycznych. Przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych koszt wykazuje się w KPiR na podstawie listy płac bądź rachunków. Natomiast jeśli przedsiębiorca współpracuje z firmą graficzną, konieczna do ujęcia wydatku w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki będzie faktura.

Metody ujmowania kosztów a zakup domeny i hosting

Hosting oraz zakup domeny to specyficzne rodzaje kosztów które z reguły są fakturowane na rok. W związku z tym podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na rozliczenie tego typu kosztów. Bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami można wyróżnić dwie metody ujmowania ich w KPiR - metodę kasową oraz metodę memoriałową. Wybraną metodę podatnik powinien stosować konsekwentnie przez cały rok.

W przypadku kosztów pośrednich, do jakich zalicza się zakup domeny oraz hosting, podczas stosowania metody kasowej wydatek powinien być ujmowany w dacie jego poniesienia, czyli w dacie wystawienia faktury. Natomiast w przypadku metody memoriałowej, koszty pośrednie podlegają proporcjonalnemu podziałowi na lata podatkowe których wydatki dotyczą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów