0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata za przedłużenie gwarancji a koszty uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy wykupie składników majątku z leasingu operacyjnego nierzadko pojawia się pytanie - czy opłata za przedłużenie gwarancji może zostać wpisana w koszty uzyskania przychodu? Aby udzielić odpowiedzi, pod uwagę należy wziąć przewidywany sposób wykorzystania tego środka trwałego - tzn. czy będzie używany wyłącznie na cele firmowe. Przy rozważaniach ważny jest też moment uiszczenia tej opłaty.

Koszty uzyskania przychodu w prawie

Koszty uzyskania przychodu według Ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych (art. 22 ust.1) to wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania jego źródła. Z tej klasyfikacji wyłączone są wydatki wymienione w art. 23 wspomnianego aktu prawnego. Gdy leasing dobiega końca i przedsiębiorca wykupuje składnik majątku, by wpisać go do ewidencji środków trwałych w firmie, wówczas może wpisywać związane z nim wydatki w koszty uzyskania przychodu. Opłata za przedłużenie gwarancji jest takim wydatkiem. Ma ona wyraźnie powiązanie z uzyskiwanym przychodem, a ponadto nie znajduje się w ustawowym katalogu wyłączeń. To kwestia oczywista - wątpliwości pojawiają się przy rozliczaniu takiego wydatku, które uzależnione jest od momentu jego poniesienia.

Opłata za przedłużenie gwarancji w kosztach uzyskania przychodu

Ponieważ opłata za przedłużenie gwarancji nie stanowi wydatku bezpośrednio związanego z transakcją zakup, nie wpłynie ona na wartość początkową środka trwałego. Zatem wydłużenie gwarancji należy uznać za koszt pośredni księgowany jako inny wydatek. Ponieważ jednak najczęściej dotyczy on okresu przekraczającego rok podatkowy należy pamiętać o ewentualnej konieczności rozliczenia go proporcjonalnie w stosunku do okresu na jaki została zawarta umowa przedłużająca. Zobowiązani jednak do tego będą wyłącznie Ci podatnicy, którzy rozliczają koszty w KPiR metodą memoriałową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów