Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca - częściowe składki ZUS

Rozpoczęłam nową działalność gospodarczą w trakcie miesiąca tj. 13 stycznia 2019 r. Zbliża się termin opłacania składek ZUS. Nie przysługuje mi prawo do ulgi na start. Czy opłacam pełne czy częściowe składki ZUS? Jak to obliczyć? Od jakiej podstawy powinnam je obliczyć? Czy pomniejszeniu podlegają jedynie składki społeczne czy zdrowotne również?

Katarzyna, Malbork

Przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca ma możliwość pomniejszenia składek proporcjonalnie, za dni w które faktycznie prowadził działalność. Co ważne pomniejszeniu podlegają jedynie składki społeczne czyli:

- emerytalne (19,52%)
- rentowe (8%)
- dobrowolne chorobowe (2,45%)
- wypadkowe (1,67%)
- FP (o ile składki opłacana są od standardowej podstawy - 2,45%) 

Preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej najczęściej ma prawo do opłacania składek na preferencyjnych warunkach. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek opłacanych przez przedsiębiorców ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W roku 2019 podstawa ta wyniesie 675 zł (30% z 2250 zł brutto).

Przykład 1.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.01.2019 z prawem do opłacania preferencyjnych składek ZUS.

675,00 zł : 31 dni (ilość dni w styczniu) = 21,77 zł - dzienny wymiar podstawy składek społecznych

21,77 zł x 19 dni (ilość dni prowadzonej działalności) = 413,63 zł - podstawa wymiaru składek za styczeń

Częściowe składki ZUS od standardowej podstawy

Może zdarzyć się tak, że przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą, a mimo to nie ma prawa do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS. Podstawę do naliczenia standardowych składek ZUS stanowi prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę (w 2019 r. - 4 765 zł), a dokładnie 60% tego wynagrodzenia. W roku 2019 podstawa ta wyniesie 2859,00 zł (4765 zł x 60% = 2859,00 zł).

Przykład 2.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.01.2019 przy opłacaniu składek ZUS od standardowej podstawy.

2859,00 zł : 31 dni = 92,23 zł - dzienny wymiar podstawy składek społecznych

85,99 zł x 19 dni = 1752,37 zł - podstawa wymiaru składek za styczeń

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna jako jedyna płacona jest w całości i zawsze od tej samej podstawy bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawo do składek preferencyjnych czy nie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2018 wynosiło 5071,41 zł, a co za tym idzie 75% tej kwoty stanowi podstawę składki zdrowotnej w 2019 roku, czyli 3803,56  zł.

3803,56 zł x 9% = 342,32 zł - składka zdrowotna w 2019 roku.