Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca - częściowe składki ZUS

Rozpoczęłam działalność gospodarczą w trakcie miesiąca tj. 13 stycznia 2018 r. Zbliża się termin opłacania składek ZUS. Czy opłacam pełne czy częściowe składki ZUS? Jak to obliczyć? Od jakiej podstawy powinnam je obliczyć? Czy pomniejszeniu podlegają jedynie składki społeczne czy zdrowotne również?

Katarzyna, Malbork

 

Przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca ma możliwość pomniejszenia składek proporcjonalnie, za dni w które faktycznie prowadził działalność. Co ważne pomniejszeniu podlegają jedynie składki społeczne czyli:

- emerytalne (19,52%)
- rentowe (8%)
- dobrowolne chorobowe (2,45%)
- wypadkowe (1,8%)*
- FP (o ile składki opłacana są od standardowej podstawy - 2,45%)

* - od 1 kwietnia 2018 roku obowiązująca stawka wypadkowa to 1,67%

Preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej najczęściej ma prawo do opłacania składek na preferencyjnych warunkach. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek opłacanych przez przedsiębiorców ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W roku 2017 podstawa ta wyniesie 630 zł (30% z 2100 zł brutto).

Przykład 1.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.01.2018 z prawem do opłacania preferencyjnych składek ZUS.

630,00 zł : 31 dni (ilość dni w styczniu) = 20,32 zł - dzienny wymiar podstawy składek społecznych

20,32 zł x 19 dni (ilość dni prowadzonej działalności) = 386,08 zł - podstawa wymiaru składek za styczeń

Częściowe składki ZUS od standardowej podstawy

Może zdarzyć się tak, że przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą, a mimo to nie ma prawa do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS. Podstawę do naliczenia standardowych składek ZUS stanowi prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę (w 2018 r. - 4 443 zł), a dokładnie 60% tego wynagrodzenia. W roku 2018 podstawa ta wyniesie 2665,80 zł (4443 zł x 60% = 2665,80 zł).

Przykład 2.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.01.2018 przy opłacaniu składek ZUS od standardowej podstawy.

2665,80 zł : 31 dni = 85,99 zł - dzienny wymiar podstawy składek społecznych

85,99 zł x 19 dni = 1633,81 zł - podstawa wymiaru składek za styczeń

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna jako jedyna płacona jest w całości i zawsze od tej samej podstawy bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawo do składek preferencyjnych czy nie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2017 wynosiło 4739,91 zł, a co za tym idzie 75% tej kwoty stanowi podstawę składki zdrowotnej w 2018 roku, czyli 3554,93  zł.

3554,93 zł x 9% = 319,94 zł - składka zdrowotna w 2018 roku.