Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na zakup drukarki fiskalnej - jak rozliczyć?

Dokonałam zakupu drukarki fiskalnej do firmy. Czy przysługuje mi ulga na zakup drukarki fiskalnej? Jakich formalności muszę dopełnić, aby uzyskać zwrot za zakup drukarki fiskalnej?

Ewa, Janów Lubelski

 

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, rozpoczną ewidencjonowanie przychodów za pomocą drukarki fiskalnej (lub kasy fiskalnej), zaś po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o ulgę na zakup drukarki fiskalnej.

Ulga na zakup drukarki fiskalnej przysługuje w kwocie odpowiadającej 90% wartości netto drukarki, jednak nie większej niż 700 zł - wynika to z ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunki, które musi spełnić podatnik, aby móc ubiegać się o zwrot z za zakup drukarki fiskalnej, to:

  • złożenie przez podatnika pisemnego zgłoszenia informującego o liczbie drukarek fiskalnych, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, i adresie miejsca ich używania. Zgłoszenie to musi zostać złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie poprzedzającym rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży w trybie fiskalnym, której zgłoszenie dotyczy;

  • rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatków nie później niż w obowiązujących podatnika terminach;

  • posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za drukarkę fiskalną.

Czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę w deklaracji VAT. Ulga na zakup drukarki fiskalnej może zostać rozliczona nie wcześniej niż w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy drukarki fiskalnej. Ustawodawca nie zabrania rozliczania ulgi w późniejszych deklaracjach, nie określa też ostatecznej daty, kiedy można dokonać tego rozliczenia.

Z kolei przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, aby uzyskać zwrot jako ulga na zakup drukarki fiskalnej, składają wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dane, które powinny być zawarte w takim wniosku, oraz załączniki, które przedsiębiorca powinien do niego dodać, określa § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.