0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na zakup drukarki fiskalnej - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonałam zakupu drukarki fiskalnej online do firmy. Czy przysługuje mi ulga na zakup drukarki fiskalnej? Jakich formalności muszę dopełnić, aby uzyskać zwrot za zakup drukarki fiskalnej?

Ewa, Janów Lubelski

 

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, rozpoczną ewidencjonowanie przychodów za pomocą drukarki fiskalnej (lub kasy fiskalnej), zaś po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o ulgę na zakup drukarki fiskalnej.

Ile wynosi ulga na zakup drukarki fiskalnej online?

Ulga na zakup drukarki fiskalnej przysługuje w kwocie odpowiadającej 90% wartości netto drukarki, jednak nie większej niż 700 zł.

Warunki, które musi spełnić podatnik, aby móc ubiegać się o zwrot z za zakup drukarki fiskalnej, to:

  • w obowiązującym terminie rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online jeżeli podatnika objął obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży lub,

  • dobrowolnie rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej online, jeżeli podatnika nie objął dotychczasowego obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy oraz nie używał wcześniej kas rejestrujących lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaży,

  • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę w pliku JPK_V7. Ulga na zakup drukarki fiskalnej może zostać rozliczona nie wcześniej niż w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy drukarki fiskalnej. Ustawodawca nie zabrania rozliczania ulgi w późniejszych deklaracjach, nie określa też ostatecznej daty, kiedy można dokonać tego rozliczenia.

Z kolei przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, aby uzyskać zwrot jako ulga na zakup drukarki fiskalnej, składają wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dane, które powinny być zawarte w takim wniosku, oraz załączniki, które przedsiębiorca powinien do niego dodać, określa § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Jak zaksięgować ulgę na zakup kasy fiskalnej?

W systemie wfirma.pl ulgę na zakup kasy fiskalnej ujmuje się ręcznie w momencie generowania pliku JPK_V7 poprzez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7, gdzie należy wskazać okres składania pliku, a następnie jako CEL ZŁOŻENIA wskazać ZŁOŻENIE DEKLARACJI. Wartość odliczanej ulgi na zakup kasy fiskalnej wskazuje się w części polu 27. ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ DO ODLICZENIA W BIEŻĄCYM OKRESIE, gdzie po zaznaczeniu okienka znajdującego się przy tej pozycji, odblokowana zostanie poz. 49 w której należy wpisać kwotę ulgi.

Ulga na zakup drukarki fiskalnej a podatek VAT

Jeżeli kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących przysługuje do zwrotu wydanym okresie rozliczeniowym to jej wartość wprowadza się, po zaznaczeniu okna przy poz. 52.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów