0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja nowych środków trwałych w praktyce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Począwszy od lipca 2017r. ustawodawca wprowadził możliwość zastosowania odrębnie, niezależnie od dotychczasowych metod amortyzacji, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w stosunku do fabrycznie nowych środków trwałych. Warto zatem przyjrzeć się bliżej nowo wprowadzonej metodzie i sprawdzić, jak w praktyce wygląda amortyzacja nowych środków trwałych.

Przedmiot amortyzacji nowych środków trwałych

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji środków trwałych zwanej dalej KŚT a więc:

 1. grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne;

 2. grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;

 3. grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty;

 4. grupa 6 – urządzenia techniczne;

 5. grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Wykluczenia z amortyzacji nowych środków trwałych

Z powyższego jasno wynika, że z możliwości jednorazowej amortyzacji wyłączono:

 1. grupa 0 – grunty (które w ogóle nie podlegają amortyzacji)

 2. grupa 1 – budynki, lokale, spółdzielcze prawo do lokalu,

 3. grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

 4. grupa 7 – środki transportu,

 5. grupa 9 – inwentarz żywy.

Innym rodzajem wykluczeń są:

 1. wartość początkowa jednego fabrycznie nowego środka trwałego nabytego w roku podatkowym musi wynosić co najmniej 10.000 zł lub

 2. łączna wartość początkowa co najmniej dwóch fabrycznie nowych środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Limit amortyzacji nowych środków trwałych

Maksymalna łączna kwota w roku podatkowym amortyzacji nowych środków trwałych zawierających się w wyżej wymienionych grupach KŚT wynosi 100.000zł.

Jednorazowa amortyzacja nowych środków trwałych a dotychczasowa amortyzacja jednorazowa

Ustawodawca zasygnalizował podatnikom sytuację, w której do danego środka trwałego podatnik ma prawo zastosować zarówno amortyzację jednorazową do 50.000 euro w roku podatkowym jak i amortyzację dla fabrycznie nowych środków trwałych w wysokości do 100.000zł. W tym wypadku podatnik musi wybrać czy w odniesieniu do danego środka trwałego wybierze pierwszą czy drugą metodę. Wykorzystanie jednej metody w roku podatkowym nie powoduje uszczerbku w drugiej bowiem są to dwie niezależne metody jednorazowej amortyzacji.

Uwaga na przedział czasowy

Ustawodawca jasno zaznacza, iż amortyzacja nowych środków trwałych musi być dokonana w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oczywiście do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł.

Ponadto podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych  nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Co obejmuje kwota limitu 100.000zł

W art. 22 ust. 1s ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że do kwoty limitu 100.000zł oprócz sumy odpisów amortyzacyjnych zalicza się także wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego.

W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, uwzględniając powyższe warunki wykluczeń, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę oczywiście do wysokości kwoty limitu 100.000zł.

Przykład 1.

Pan Zbigniew zamówił w listopadzie 2017r. nową maszynę do pakowania o wartości 350.000zł netto. W grudniu 2017r. uiścił zaliczkę na poczet zakupu w wysokości 100.000zł netto. Dostawa i serwis maszyny w firmie Pana Zbigniewa nastąpi w styczniu 2018r., również w tym miesiącu zostanie ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Pan Zbigniew zastanawia się w jaki sposób rozliczyć w aspekcie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych wpłatę dokonaną w grudniu 2017r.

W tej sytuacji Pan Zbigniew:

 1. wpłatę zaliczki 100.000zł będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w grudniu 2017r.
  w ramach limitu 100.000zł dotyczącego nabycia nowych fabrycznie środków trwałych za 2017r.,

 2. w 2018r. będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę limitu na ten rok w wysokości 100.000zł,

 3. począwszy od 01.01.2019r. pan Zbigniew będzie kontynuował amortyzację pozostałej, niezamortyzowanej jeszcze wartości maszyny metodą liniową lub degresywną.

Przykład 2.

Pan Jerzy nabył w październiku 2017r. nowy, profesjonalny aparat o wartości 7.000zł. W grudniu 2017r. dokupił jeszcze nowy nadajnik przesyłowy o wartości 8.000zł.

Pan Jerzy w tej sytuacji dopiero w grudniu 2017r. będzie mógł skorzystać z amortyzacji jednorazowej fabrycznie nowych środków trwałych z uwagi na osiągnięcie w tym miesiącu wartości co najmniej 10.000zł obu środków trwałych nabytych w 2017r.

Pan Jerzy musi natomiast pamiętać, iż dokonane odpisy amortyzacyjne (11/2017r.) od wartości aparatu pozostają w kosztach a w ramach wykorzystania limitu 100.000 zł amortyzacji jednorazowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczy niezamortyzowaną wartość aparatu w momencie nabycia nowego  (kolejnego środka trwałego) nadajnika czyli nabycia prawa dla obu urządzeń do zastosowania amortyzacji jednorazowej dla nowych środków trwałych do kosztów z uwagi na osiągnięcie dla obu środków trwałych wartości 10.000zł.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów