Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Faktury zbiorcze na podstawie dokumentu WZ

Mam pytanie odnośnie faktur zbiorczych. Wydaję klientowi towar z magazynu na podstawie WZ, w związku z tym chciałbym wystawiać fakturę zbiorczą raz na trzy miesiące. Czy mogę w ten sposób postępować, czy muszę wystawiać faktury co miesiąc, aby rozliczyć podatek VAT?

Piotr, Bielsko Biała

 

Proszę pamiętać, iż dokument WZ nie jest dla jego wystawcy dokumentem księgowym i nie podlega ewidencji w KPiR. Zgodnie z art. 14 ust. 1c za datę powstania przychodu uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury lub otrzymania należności.

Jeżeli chodzi o wystawianie zbiorczych faktur, zgodnie z przepisami jest Pan zobowiązany do wystawiania ich nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. Oznacza to, iż może Pan wystawiać dokumenty WZ, a do nich fakturę zbiorczą raz na miesiąc dla danego klienta.