0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czynności konieczne do zawieszenia działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem podmiotem zwolnionym z VAT i zamierzam zawiesić działalność gospodarczą. Jakich czynności muszę dokonać? Jakie dokumenty złożyć w urzędach i w jakich terminach?

Paula, Szczecin

 

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Po pierwsze, aby móc dokonać zawieszenia działalności gospodarczej nie może zatrudniać Pani pracowników. Przy czym zgodnie z Kodeksem pracy, przez pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Kolejny krok to złożenie w urzędzie gminy lub za pośrednictwem Internetu druku CEIDG-1. W części dotyczącej rodzaju wniosku powinna zaznaczyć Pani informację “wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej". W rubryce 14 formularza wskazuje Pani okres na jaki działalność zostanie zawieszona.

Nie musi Pani dodatkowo zgłaszać faktu dokonania zawieszenia działalności w urzędzie skarbowym, czy też w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie złożonego wniosku CEIDG-1 informacja ta przesyłana jest automatycznie do urzędów i innych instytucji.

W trakcie zawieszenia działalności, co do zasady jest Pani zwolniona z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przy czym zwolnienie to nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Co ważne zaliczkę podatnik musi wpłacić na konto urzędu skarbowego, gdy w okresie zawieszenia dokona sprzedaży wyposażenia lub środków trwałych, jak również w momencie osiągnięcia przychodów z należności powstałych jeszcze przed okresem zawieszenia działalności.

Konieczne będzie również zawieszenie amortyzacji środków trwałych. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność, co wynika z art. 22c pkt 5 ustawy o PIT.

Po złożeniu wniosku o zawieszenie działalności, urząd miasta lub urząd gminy przesyła informację do ZUS, który sporządza odpowiednie dokumenty i dokonuje wyrejestrowania. Przedsiębiorca zostanie poinformowany przez ZUS pisemnie o sporządzonych dokumentach. W sytuacji gdy podlega Pani preferencyjnym składkom ZUS należy pamiętać, że do 24-miesięcznego okresu ich obowiązywania wlicza się również okres zawieszenia firmy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów