0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na zakup części do wytworzenia maszyny wykorzystywanej w działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałbym stworzyć w mojej działalności maszynę, która będzie używana na moim stanowisku pracy. W jaki sposób powinienem zaksięgować zakup materiałów do budowy takiej maszyny - czy będą to materiały podstawowe? Rozliczam się za pomocą zasad ogólnych i jestem czynnym podatnikiem VAT.

Kuba, Łódź

 

Jeśli zsumowana wartość wszystkich elementów, które wchodzą w skład tworzonej przez Pana maszyny, nie przekroczą 3.500 zł netto, ich zakup należy ująć w kolumnie 13 KPiR - jako pozostałe wydatki.

Jeśli natomiast wartość ta będzie większa niż 3.500 zł, maszyna taka powinna zostać potraktowana jako wytworzony we własnym zakresie środek trwały. Podatek VAT z faktur za zakup poszczególnych części można odliczać na bieżąco i ujmować w rejestrze zakupu VAT. Natomiast w celu ustalenia wartości początkowej środka trwałego należy zsumować wartość netto ze wspomnianych faktur. Podczas wprowadzania sprzętu do ewidencji środków trwałych wszystkie faktury powinny zostać podpięte pod dokument OT (przyjęcia środka trwałego). Wartość środka trwałego zostanie uwzględniona w kosztach firmowych w postaci odpisów amortyzacyjnych, księgowanych w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów