Poradnik Przedsiębiorcy

Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności a aktualizacja danych

Już od jakiegoś czasu prowadzę działalność gospodarczą. Wkrótce planuję otworzyć dodatkowo sklep w lokalu użytkowym należącym do sąsiada. Jakie organy muszę o tym poinformować?

Natalia, Lubniewice

 

Na wstępie w sytuacji, gdy zakres prowadzonej działalności przekroczy ten, która został uprzednio zgłoszony we wniosku CEIDG-1, wówczas zaistnieje obowiązek aktualizacji danych dotyczących PKD.

Co więcej, niezbędne okaże się uzupełnienie druku CEIDG-1 o dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W trakcie aktualizacji CEIDG-1 przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości (np. najem, umowę użyczenia albo prawo własności), w której będzie prowadzony sklep.

Ponieważ domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe, zgłoszenie oraz aktualizacja danych powinny być rzetelne oraz zgodne z rzeczywistością.