Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura bez NIP a odliczenie VAT

Otrzymałem od swojego kontrahenta fakturę zakupu, ale nie ma na niej mojego numeru NIP. Czy na podstawie takiego dokumentu mogę dokonać odliczenia VAT?

Antoni, Duszniki Zdrój

 

Niestety w myśl obowiązujących przepisów dokument, który nie zawiera wszystkich danych określonych ustawą nie jest fakturą. NIP jest jednym z obligatoryjnych elementów faktury, w związku z czym nie może Pan z takiego dokumentu dokonać odliczenia VAT.

W takiej sytuacji będzie konieczne wystąpienie do nabywcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej dane formalne. Otrzymaną korektę należy podpiąć pod fakturę pierwotną i przechowywać z pozostałymi dokumentami firmy. Wówczas odliczenie podatku VAT nie powinno zostać zakwestionowane przez US podczas kontroli.