0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód z Niemiec przerobiony na pomoc drogową a VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłam w kwietniu w Niemczech samochód ciężarowy. Po dwóch tygodniach zapłaciłam podatek VAT do urzędu skarbowego. Samochód ten na razie nie będzie rejestrowany w urzędzie komunikacji, ponieważ za pół roku zostanie przerobiony na pojazd specjalny pomocy drogowej. Czy zakup tego pojazdu powinnam wykazać w deklaracji VAT-7 i VAT-UE za kwiecień? Jeśli tak, to w jakich pozycjach? Co z odliczeniem VAT od zakupionego samochodu?

Joanna, Katowice

 

Dokonany zakup środka trwałego należy wykazać w deklaracji VAT-7 w pozycjach 23 i 24 -  "Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów", oraz w 34 -  "Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, wykazanego w poz. 23, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy". Pozwoli to uniknąć powtórnego rozliczenia VAT z tytułu dokonanego zakupu.

Podatnik rozliczający VAT z tytułu WNT ma prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu WNT lub w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Prawo to wystąpi pod warunkiem, że nabyty samochód wykorzystywany będzie do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym odliczając VAT od nabycia samochodów, należy wziąć pod uwagę zasady obowiązujące w tym zakresie.

Od wspomnianego samochodu przysługuje Pani prawo do 50% odliczenia VAT z tytułu zakupu (ponieważ nie został zgłoszony na VAT-26 do US). W deklaracji VAT-7 musi Pani wykazać ten zakup w pozycjach 39 i 40, przy czym musi Pani pamiętać by w pozycji 40 wykazać 50% kwoty VAT wykazanej wcześniej w pozycji 34.

Dopiero po przerobieniu pojazdu i posiadaniu zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów będzie Pani przysługiwało 100% odliczenia VAT od wszystkich ponoszonych wydatków dotyczących użytkowania tegoż pojazdu.

Należy pamiętać także o obowiązku sporządzenia deklaracji VAT-UE i wykazać w części D "informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów".

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów