0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wprowadzić prywatny samochód do ewidencji środków trwałych firmy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej chciałbym wprowadzić prywatny samochód do ewidencji środków trwałych firmy. Samochód został zakupiony w 2010 r. na umowę kupna-sprzedaży za kwotę 25 000 zł. Jaką wartość początkową stanowiącą podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych powinien przyjąć wprowadzając samochód osobowy do ewidencji środków trwałych?

Łukasz, Pszczyna

 

Aby wprowadzićprywatny samochód do ewidencji środków trwałych firmy należy ustalić jego wartość początkową, która jest istotna ze względu na zaliczane w kosztach odpisy amortyzacyjne. Wartość początkową ustala się na podstawie:

  • wartości zakupu pojazdu na podstawie faktury, rachunku, umowy kupna-sprzedaży – o ile te dokumenty istnieją,

  • na podstawie ceny rynkowej – o ile nie ma żadnych dokumentów stwierdzających wartość początkową.

W tym przypadku nie występuje sytuacja, w której ustalenie ceny nabycia środka trwałego nie jest możliwe. Cena zakupu środka trwałego jest wartością znaną, gdyż jest ona określona w umowie kupna-sprzedaży posiadanej przez podatnika. Wobec tego wartość początkową nabytego w drodze kupna prywatnego samochodu osobowego stanowi jego cena nabycia wynikająca z zawartej w 2010 r. umowy kupna-sprzedaży.

Należy dodać, że nie ma w tej sytuacji znaczenia, że prywatny samochód został zakupiony kilka lat temu i że w chwili wprowadzania samochodu do ewidencji środków trwałych jego wartość rynkowa jest niższa ze względu na upływ czasu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów