0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zmieni się estoński CIT od stycznia 2023?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów estoński CIT jest nowoczesnym, prostym i oszczędnym sposobem opodatkowania, z którego mogą skorzystać podatnicy podatku od osób prawnych. Pierwsze zmiany w zakresie opodatkowania weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, obecnie jednak przepisy w tym zakresie czeka nowelizacja, której projekt został przyjęty przez Radę Ministrów. Jak zmieni się estoński CIT od stycznia 2023?

Czym jest estoński CIT?

Estoński CIT jest formą opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób prawnych, która została wprowadzona w 2021 roku. Zasady estońskiego CIT wzorowane są na bazie prostego i oszczędnego opodatkowania, jakie obowiązuje podatników (osoby prawne) w Estonii. 

Do stycznia 2022 roku niewielu podatników wybierało tą formę opodatkowania. Jednak z chwilą wejścia w życie Polskiego Ładu 1.0, który wprowadził nowelizację przepisów w zakresie estońskiego CIT, ta forma opodatkowania cieszyła się coraz większym zainteresowaniem.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku szczegółowo zostały omówione w artykule: Zmiany w estońskim CIT w 2022 roku w praktyce.

O opodatkowaniu w ramach estońskiego CIT decyduje sam podatnik, niemniej musi on spełnić warunki, aby opodatkowanie były możliwe:

  • wspólnikami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, 
  • spółka musi spełniać minimalny poziom zatrudnienia - 3 pracowników w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenia, przy czym nowe podmioty na uzyskanie minimalnego poziomu zatrudnienia mają 4 lata.

Opodatkowanie w formie estońskiego CIT daje wiele korzyści dla podatników, m.in.:

  • podatnik nie płaci podatku dopóki nie wypłaci ze spółki zysku, np. w formie dywidendy,
  • podatnik z uwagi na brak obowiązku zapłaty podatku na bieżąco nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji dla celów podatku dochodowego,
  • preferencja stawka podatku łącznego spółki i wspólnika - 26% dla małych podatników i 25% w przypadku większych podatników (uprzednio stawki te wynosiły 26% oraz 34%).

Podatnik, który zdecyduje się na opodatkowanie w formie estońskiego CIT składa zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca danego roku podatku, w którym chce on skorzystać z opodatkowania.

Możliwe jest również przejście na estoński CIT w trakcie roku, niemniej zmiana opodatkowania w trakcie roku zobowiązuje podatnika do rozliczenia podatku CIT na bieżąco, zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego

Chcesz wiedzieć więcej w zakresie przejścia na estoński CIT w trakcie roku? Przeczytaj artykuł: Przejście na CIT estoński w trakcie roku – czy to możliwe?

Estoński CIT a zmiany wprowadzone przez Polski Ład 3.0

Ministerstwo Finansów nie zaprzestało jednak prac nad estońskim CIT. W ramach Polskiego Ładu 3.0 wprowadzony zostanie nowy pakiet uproszczeń, jakie obejmą estoński CIT, zmiany zostały ujęte w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz osób prawnych oraz niektórych innych ustawach, która to została przyjęta przez Radę Ministrów.

Nowelizacja zakłada następujące zmiany:

  • nowy termin na zawiadomienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o przejściu na estoński CIT - do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podmiot będzie chciał przejść na estoński CIT
  • nowy termin, w którym podatnik zobowiązany będzie zapłacić ryczałt przy zaliczkach od dywidend,
  • zmiana warunku w zakresie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej - po wprowadzeniu zmian zobowiązanie będzie wygasać w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. po czterech latach podatkowych.

Wprowadzane zmiany mają być kolejnym krokiem w stronę elastyczności, jakie oferuje estoński CIT dla podatników, przy czym Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne.

Zmiany w zakresie estońskiego CIT wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów