0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nota korygująca do faktury zagranicznego dostawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałam od kontrahenta z Wielkiej Brytanii fakturę dokumentującą zakup towarów. Jednak nie ma na niej mojego numeru VAT UE. Jest tylko unijny numer dostawcy. W związku z tym, czy mogę wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Czy jednak w tym celu powinna zostać wystawiona nota korygująca, w której podam swój numer VAT UE? Czy może brak numeru VAT UE należy skorygować w inny sposób?

Justyna, Brzeg

 

W sytuacji, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a podmiotem dokonującym dostawy towarów jest przedsiębiorca unijny posiadający numer VAT UE, brak unijnego numeru NIP na fakturze nie wyklucza zaistnienia transakcji WNT. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w przypadku, gdy nabywcą jest podatnik, który nie podał numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonej prefiksem PL, mimo to WNT uznaje się za dokonane. W związku z tym podatnik ma obowiązek wykazania WNT w rejestrach VAT oraz informacji podsumowującej VAT UE.

Jednocześnie gdy na fakturze wystawionej przez unijnego kontrahenta nie został umieszczony polski numer VAT UE (mimo że został on przekazany kontrahentowi), należy to traktować jako błąd formalny, który nie wpływa na wykazanie transakcji WNT.

W związku z tym polski nabywca w celu poprawy błędu może wystawić notę korygującą, w której wskaże swój numer VAT UE. Należy mieć na uwadze, że sytuacje, w których możliwe jest skorygowanie błędu za pomocą noty korygującej, zostały wymienione w art. 106k ustawy o VAT. Jednocześnie przepisy ustawy nie zabraniają wystawiania not korygujących dla kontrahentów spoza Polski.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów