Poradnik Przedsiębiorcy

Nieodpłatne użyczenie magazynu - skutki podatkowe

Czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego i okazjonalnego korzystania z magazynu? Jest on własnością osoby prowadzącej działalność gospodarczą - czy ta osoba wykazuje VAT?

Krzysztof, Sobieszów

 

Przychód z tytułu używania nieodpłatnie użyczonej rzeczy powstaje w momencie otrzymania nieodpłatnego świadczenia. Przychód taki księguje się w kolumnie 8 KPiR jako pozostałe przychody. Przychód z tytułu podatku dochodowego z nieodpłatnego użyczenia powstaje jedynie po stronie używającego (co ważne, możliwe jest, że przychód taki będzie zwolniony z opodatkowania, ale tylko w w przypadku, gdy użyczenie odbywałoby się pomiędzy określonymi grupami podatkowymi).

Jeżeli chodzi natomiast o stronę użyczającą i kwestię podatku VAT, to w niektórych przypadkach po stronie użyczającego może powstać obowiązek odprowadzenia podatku VAT. Ma to związek z zakupem nieruchomości, a dokładnie tym, czy przysługiwało odliczenie VAT, czy też nie.