Poradnik Przedsiębiorcy

Nie można przechowywać KPiR wyłącznie w wersji elektronicznej

Czy prowadząc KPiR w systemie teleinformatycznym mogę ją przechowywać w wersji pliku PDF?

Henryk, Walim


Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na przechowywanie KPiR wyłącznie w postaci elektronicznej. Powinna być ona drukowana co miesiąc, najpóźniej do 20. dnia kolejnego miesiąca. W postaci papierowej warto również przechowywać rejestry VAT, składane deklaracje rozliczeniowe (zarówno okresowe, jak i roczne), jak też dodatkowe ewidencje - np. ewidencja przebiegu pojazdów oraz ewidencja środków trwałych.