0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżenie podatków w czasie pandemii - analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ze względu na pandemię COVID-19 Polski Instytut Ekonomiczny 22 października 2020 roku dokonał analizy podatków w państwach członkowskich OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). W analizie tej PIE wskazał, że dziewięć państw członkowskich zdecydowało się na obniżenie podatków w czasie pandemii, aby wzmacniać gospodarkę.

Obniżenie podatków w czasie pandemii – analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego 

W opublikowanej analizie PIE podkreśla, że w efekcie panującej pandemii COVID-19 państwa członkowskie OECD podjęły różne działania w celu ograniczenia jej negatywnych skutków. Analitycy PIE wskazali, że ze względu na pandemię zwiększą się deficyty budżetowe oraz długi publiczne – zarówno w tym, jak i przyszłym roku.

W wyniku COVID-19 trzynaście państw członkowskich podjęło decyzję o obniżeniu stawki podatku VAT na produkty wspierające walkę z wirusem, m.in. środki medyczne i sanitarne. W Polsce na tego typu produkty obniżona stawka VAT obowiązywała już w momencie wybuchu pandemii.

Dodatkowo według analizy PIE: „[...] dziewięć państw zdecydowało się na fiskalne wsparcie w postaci czasowego obniżenia stawek w podatku VAT w celu pobudzenia konsumpcji i pomocy sektorom najbardziej dotkniętym pandemią. W ogromnej większości składają się na nie punktowe obniżki wspierające takie sektory, jak gastronomia, rozrywka czy kultura”. [...]

Jak wspomniano powyżej, obniżka dotyczy podatku VAT, natomiast zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) nie jest popularnym rozwiązaniem.

Na obniżenie podatku PIT zdecydowało się wyłącznie jedno państwo członkowskie – Austria. Żadne z nich nie zdecydowało się natomiast na trwałe obniżenie podatku CIT.
W walce z koronawirusem priorytetem państw jest wsparcie pracowników, czyli utrzymanie zatrudnienia i pomoc najbardziej potrzebującym. Dlatego też jednym z rozwiązań wspierających podczas pandemii było wypłacanie wynagrodzeń pracowników pod warunkiem utrzymania ich zatrudnienia, czyli tzw. świadczenia postojowe.

Jak wskazali specjaliści Polskiego Instytutu Ekonomicznego: „Celem pandemicznej polityki podatkowej jest powstrzymanie kryzysu o charakterze zarazem płynnościowym i podażowym. Wymaga to od państw odpowiedniej polityki fiskalnej, w tym wykorzystania automatycznych stabilizatorów”.

Mimo wprowadzonych tracz antykryzysowych od początku pandemii gospodarka państw nie uniknie problemu skali działań, których podjęcie jest niezbędne do poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów