Poradnik Przedsiębiorcy

Podpis odbiorcy na nocie korygującej

Czy na nocie korygującej potrzebny jest podpis odbiorcy?

Ewa, Zielona Góra

 

Aktualnie wymóg podpisu na nocie korygującej ma walor historyczny. Jeszcze do końca 2012 r. był obowiązkowy do jej skutecznego odebrania.

Obecnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jedynie dookreślają, że nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Ponadto nie sprecyzowano w jaki sposób należy zaakceptować notę korygującą. Forma tradycyjna (podpis) lub elektroniczna (dokładana informacja o zgodzie na zmiany wnoszone notą) może mieć zastosowanie. Potwierdzenie powinno mieć formę przewidzianą dla danej czynności w obrocie gospodarczym.