0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

SLIM VAT - na czym ma polegać unowocześnienie rozliczeń VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów przedstawiło szereg zmian dotyczących ułatwienia sprawozdawczości w VAT. Wśród głównych obszarów, założenia mają dotyczy głównie uproszczenia w fakturowaniu, eksporcie i w kursach walut. Zmiany te podyktowane są postulatami, padającymi na spotkaniach z przedsiębiorcami, od których wymagana jest coraz to większa szczegółowość dokumentowania zawieranych transakcji. Poniżej przedstawiamy założenia SLIM VAT! 

Jak SLIM VAT wpłynie na faktury korygujące?

Wśród założeń pakietu SLIM VAT, zmianie mają ulec rozwiązania w zakresie rozliczania faktur korygujących. 

W przypadku faktur korygujących in-minus, zostanie zniesiony wymóg uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, celem odliczenia skorygowanego podatku VAT. Ma to znacznie uprościć rozliczenia, bowiem zniknie konieczność potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.

W przypadku faktur korygujących in-minus, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji.
W przypadku faktur korygujących in-plus rozliczenia będą dokonywane na bieżąco, bez konieczności cofania się do okresu FV pierwotnej (korygowanej).
Jak można przeczytać na stronie MF, SLIM VAT jest efektem prowadzonego audytu, mającego na celu dostosowanie do warunków działania małego i średniego biznesu.

SLIM VAT dla eksporterów

W przypadku zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów, zostanie wydłużony termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Półroczny termin ma rozwiązać problem dostaw długoterminowych.

Wspólne kursy walut dzięki SLIM VAT

Wprowadzony SLIM VAT, pozwoli podatnikowi na wybór przeliczenia do VAT według takich zasad, jakie zastosowano przy przeliczania kursu dla podatku dochodowego. Zatem po zmianie przepisów, będzie można ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji na gruncie VAT i PIT/CIT.

SLIM VAT to też inne korzyści finansowe

Wśród zaproponowanych rozwiązań, znalazły się również propozycje dotyczące:

  • Wydłużenia terminu odliczenia VAT do czterech miesięcy (dotyczy rozliczeń miesięcznych). Dzięki temu, można rozliczyć fakturę w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.
  • Odliczania VAT z faktur za usługi noclegowych z zamiarem ich dalszej odsprzedaży. Aktualnie, nie można odliczać VAT, nawet gdy nastąpi zrefakturowanie usługi na inną firmę. Nowe rozwiązanie zakłada taką możliwość. 
  • Zwiększenie limitu na niskocenne prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Według zapowiedzi, projekt SLIM VAT ma obowiązywać od pierwszych miesięcy 2021 r. Na chwilę obecną, projekt ustawy jest w trakcie tworzenia przez MF.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów