0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga termomodernizacyjna a otrzymana dotacja – jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którym przysługuje ulga termomodernizacyjna, a którzy jednocześnie otrzymali dotację z programu Mój Prąd, zobowiązani są udokumentować ten fakt w zeznaniu rocznym. Jak prawidłowo rozliczyć wydatki termomodernizacyjne oraz otrzymaną dotację? Przedstawiamy wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Otrzymana dotacja a ulga termomodernizacyjna

Podatnicy, którym przysługuje odliczenie ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu podatkowym za rok 2021, a którzy jednocześnie otrzymali dotację z programu Mój Prąd w 2022 roku, zobowiązani są dokonać prawidłowego rozliczenia, bowiem otrzymana dotacja ma znaczenie przy odliczeniu wydatków termomodernizacyjnych.

Postępowanie w przypadku otrzymanej dotacji a ulga termomodernizacyjna

Ministerstwo Finansów poinformowało, że sposób postępowania w zakresie prawidłowości rozliczenia jest zależny od tego, czy zeznanie podatkowe za rok ubiegły zostało już złożone w urzędzie skarbowym.

Jeśli podatnik złożył zeznanie podatkowe za rok 2021 i skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, a w bieżącym roku otrzymał dotację, może postąpić w następujący sposób:

Zachowanie terminu złożenia korekty zeznania rocznego w terminie nieprzekraczającym 30 kwietnia br. jest bardzo ważne, ponieważ korekta złożona po terminie może skutkować konsekwencjami.

lub 

  • jeżeli podatnik nie chce składać korekty rozliczenia rocznego, a odliczył w pełnej wysokości kwotę poniesionego wydatku – rozliczając się za 2022 rok, będzie zobowiązany doliczyć do dochodu kwotę dotacji, która została mu przyznana.

W sytuacji gdy podatnik nie złożył jeszcze deklaracji podatkowej za rok 2021, składając deklarację będzie mógł pomniejszyć kwotę wydatków z 2022 roku o wartość otrzymanej dotacji w 2022 roku.

Przypominamy, że termin na złożenie zeznania podatkowego za rok 2021 upłynęło 30 kwietnia br.

W sytuacji gdy podatnik zdecyduje się doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał dotację to jako, że zeznanie roczne nie zawiera pozycji, w której ujmuje się otrzymanie dotacji to zgodnie z wyjaśnieniami Krajowej Informacji Skarbowej taką dotację należy ująć w wierszu Inne źródła..." (w pozycjach "Przychód" oraz "Dochód" - w jednakowej wysokości).

 

 

Podatnik, który otrzymał dotację z programu Mój Prąd, a jednocześnie przysługuje mu ulga termomodernizacyjna, musi ten fakt prawidłowo udokumentować w zeznaniu rocznym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów