0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup doładowań do dalszej odsprzedaży - jak ująć w KPiR?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno w zwykłych sklepach spożywczych, jak i kioskach można nabyć doładowania do telefonów. O ile ewidencja ich zakupu dla celów firmowych jest prosta i intuicyjna, o tyle w przypadku zakup doładowań do dalszej odsprzedaży budzi wiele wątpliwości. Jak wówczas prawidłowo zewidencjonować taką transakcję? Która z kolumn podatkowej księgi przychodów i rozchodów będzie tą najodpowiedniejszą? Są to pytania dręczące przedsiębiorców, na które odpowiadamy poniżej.

Wydatki ujmowane w kolumnie 10 KPiR

Kolumna 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów - zakup towarów handlowych oraz materiałów - służy do ewidencji właśnie tego typu kosztów. Przy czym w miejscu tym należy podkreślić, że podatnicy nie zawsze wiedzą, co dokładnie kryje się po tymi pojęciami. W celu ich zrozumienia należy odwołać się do par. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.

Definicja towarów handlowych

Towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym, a także produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Definicja materiałów:

  • materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Co ważne, do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi;

  • materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Wydatki ujmowane w kolumnie 13 KPiR

Natomiast w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów ujmuje się pozostałe wydatki związane z działalnością gospodarczą, których nie można zaksięgować w kolumnach 10-12. Co ważne, a o czym przedsiębiorcy nie zawsze pamiętają to fakt, że w miejscu tym nie można ewidencjonować kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawiera on bowiem katalog wydatków, które kategorycznie kosztem podatkowym być nie mogą.

Wśród “standardowych” wydatków ujmowanych w kolumnie 13 księgi należy wymienić:

  • energię elektryczną,

  • abonament telefoniczny,

  • czynsz za lokal,

  • reklamę,

  • odpisy amortyzacyjne,

  • wyposażenie,

  • składki ZUS pracowników (emerytalne i rentowe) finansowane przez przedsiębiorcę itd.

Zakup doładowań do dalszej odsprzedaży a KPiR

Zakup doładowań telefonicznych do dalszej odsprzedaży stanowi zakup usługi, a więc nie można zewidencjonować ich w kolumnie 10 jako towar, materiał podstawowy czy chociażby materiał pomocniczy. Kolejne dwie kolumny: 11 - koszty uboczne zakupu oraz 12 - wynagrodzenia w gotówce i w naturze, z pewnością nie są odpowiednie. W związku z powyższym podatnik fakturę za doładowania powinien zaksięgować w kolumnie 13 księgi - pozostałe wydatki.

Powyższe stanowisko jest potwierdzane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach:

“Należy zauważyć, że nabycie przez kontrahenta Wnioskodawcy jednostek doładowujących telefony komórkowe w postaci tradycyjnych kart pre-paid (tzw. kart zdrapek) uprawnia go do skorzystania z usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez danego operatora lub też do dalszej odsprzedaży tego uprawnienia. Zatem w przedmiotowej sprawie będziemy mieli do czynienie nie ze sprzedażą usługi telekomunikacyjnej, która w istocie będzie świadczona przez operatora, lecz ze sprzedażą uprawnienia do skorzystania z usługi telekomunikacyjnej, gdzie przedmiotowa jednostka doładowująca telefony komórkowe jest uprawnieniem jej posiadacza do skorzystania z usługi telekomunikacyjnej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż sprzedaż jednostek doładowujących telefony komórkowe przez podmiot, który nie świadczy usług telekomunikacyjnych, należy traktować jako sprzedaż praw/uprawnień do korzystania z usługi telekomunikacyjnej.” (IBPP1/443-713/10/MS z dnia 4 sierpnia 2010 r.)."

Przychód z ich sprzedaży należy wykazać w kolumnie 7 KPiR - wartość sprzedanych towarów i usług.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów