0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup samochodu osobowego - podatnik zwolniony z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zamierzam kupić samochód osobowy do firmy, zakup udokumentowany fakturą. Czy w związku z faktem, że nie jestem czynnym podatnikiem VAT powinienem zastosować się do nowych regulacji, obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r.? Czy muszę zakładać kilometrówkę?

Kazimierz, Środa Śląska

 

Przepisy dotyczące pojazdów samochodowych, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. co do zasady dotyczą tylko czynnych podatników VAT. Podmioty zwolnione z VAT nie są zobowiązane do prowadzenia kilometrówki dla celów VAT.

Musi Pan przy tym pamiętać o prawidłowym zakwalifikowaniu pojazdu dla celów podatku dochodowego bowiem również od 1 kwietnia zmianie uległa definicja samochodu osobowego.

Zgodnie z art. 5a pkt 19a ustawy o PIT samochodem osobowym (KŚT -741) jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 1. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
 • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy,
 • pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Co ważne spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

 • lit. a i b - stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
 • lit. c - stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

Jeżeli pojazd został wymieniony wśród wyjątków nieuważanych za samochody osobowe oraz posiadają odpowiednie dokumenty  należy uznać je za samochód ciężarowy (KŚT -742).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów