0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem komputer o wartości 5000 zł. Czy muszę wprowadzać go do środków trwałych? Jeśli tak, to czy mogę skorzystać z amortyzacji jednorazowej? Na jakich zasadach? Jestem na KPiR.

Adam, Gliwice

 

Jeżeli wartość początkowa środka trwałego przekracza 3500 zł, a jego przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok, wówczas konieczne jest jego ujęcie w kartotece środków trwałych oraz poddanie amortyzacji w czasie.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis jest dostępna m.in. dla małych podatników, o ile nie przekroczyła Pan limitu o którym mowa w artykule:: Pomoc de minimis od stycznia 2015 - nowe zasady

W celu skorzystania z pomocy de minimis należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku dochodowego wniosek o przyznanie pomocy de minimis.

Do wniosku należy także załączyć:

  • ewidencję środków trwałych,

  • dowód dokonania odpisu amortyzacyjnego (kserokopia KPiR za miesiąc, w którym wpis był uwzględniony),

  • dokument nabycia środka trwałego wraz z dowodem wpłaty,

  • zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskane w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata (jeżeli nie korzystał Pan wcześniej z pomocy de minimis, nie składa Pan tych dokumentów),

  • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Nie ma określonego terminu złożenia wniosku. Po złożeniu dokumentów urząd skarbowy wyda zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów